„Programul naţional pentru captarea şi stocarea CO2, cu orizont de timp 2020”, lansat în premieră la Târgu-Jiu

Lucr?rile primului simpozion na?ional de informare din cadrul Programului na?ional pentru captarea ?i stocarea CO2, cu orizont de timp 2020” s-au desf??urat în aceast? s?pt?mân? la Tg.Jiu.
Ministerul Economiei Comer?ului ?i Mediului de Afaceri – MECMA finan?eaz? prin Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare în Industrie “Programul na?ional pentru captarea ?i stocarea CO2, cu orizont de timp 2020”, iar Institutul Na?ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie ?i Geoecologie Marin? – GeoEcoMar are calitatea de conduc?tor al
consor?iului care realizeaz? aceast? tem? de cercetare.

Obiectivele generale ale proiectului de cercetare sunt:
??Inventarierea tehnologiilor de captare si stocare a CO2 – CCS – utilizate la nivel mondial în faz? experimental? sau comercial?;
??Identificarea potentialului geologic de stocare la nivel national;
??Cresterea nivelului de cunostinte si a gradului de informare – constientizare a opiniei publice în domeniul tehnologiilor CCS
Simpozionul de la Târgu-Jiu face parte dintr-o serie de actiuni de diseminare si constientizare a informatiilor legate de tehnologia de captare si stocare a CO2.
Organizat de GeoEcoMar în parteneriat cu Institutul de Studii si Proiect?ri
Energetice – ISPE, primul simpozion national de informare urm?reste nu numai diseminarea cunostintelor referitoare la CCS ci si familiarizarea participantilor cu noua tehnologie si cu demersurile realizate, pân? în prezent, de c?tre Guvernul României.
Printre cei peste 70 de participanti s-au num?rat reprezentanti ai MECMA, ai consiliilor judetene si locale, ai autorit?tilor locale de mediu, ai industriei energetice de petrol si gaze, ai universit?tilor si institutelor de cercetare din regiunea de dezvoltare Sud- Vest a României – cea mai industrializat? zon?, responsabil? de cca 40 % din totalul emisiilor de CO2 la nivel national (24,5 mil.tone CO2/an).

Dintre personalit?tile prezente la simpozion subliniem participarea dlui. Tudor Serban, presedinte al Comitetului de Coordonare Interministerial? pentru elaborarea si promovarea documentatiei aplicatiei proiectului demonstrativ CCS în România si consilier personal al ministrului, MECMA si a dlui Petru Lificiu – vicepresedinte Agentia National? de
Reglementare în domeniul Energiei – ANRE al?turi de numerosi experti implicati în proiect, provenind de la MECMA, GeoEcoMar si ISPE.
Ca dovad? a faptului c? viitorul Proiect Demonstrativ CCS din România prinde contur tot mai mult, dl Tudor Serban a anuntat în premier? „proiectul guvernamental va fi lansat oficial la Bruxelles, cu ocazia Zilei Nationale de 1 decembrie”. *(comunicat de presa)

26.11.2010. 20:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password