Programul de înnoire a parcului auto a fost extins

Orice persoan? fizic? poate participa la Programul de înnoire a parcului auto cu câte ma?ini dore?te, nu numai una, a?a cum era pân? în momentul de fa??.
Guvernul a extins Programul de înnoire a parcului auto, printr-o Ordonan?? de Urgen??, eliminând astfel limitarea num?rului de ma?ini pentru care o persoan? fizic? poate apela la Programul „Rabla”, a precizat premierul. Un alt element de noutate al actului normativ adoptat de Guvern const? în includerea în acest program a auto-utilitarelor u?oare, în condi?ii similare autovehiculelor.
Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a precizat c? autoutilitara u?oar? înseamn? autovehicul apar?inând categoriei de folosin?? N1, conceput ?i construit pentru transportul de m?rfuri ?i având o mas? maxim? de 3,5 tone. Dup? publicarea în Monitorul Oficial a Ordonan?ei de Urgen?? adoptat? ast?zi de Guvern, ministrul Mediului a ar?tat ca va emite Ordinul pentru instruc?iunile de aplicare, astfel încât în dou? s?pt?mâni s? fie incluse în program ?i autoutilitarele u?oare de?inute de persoane fizice.
Potrivit ministrului Nicolae Nemirschi, a treia etap? a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto, care va permite persoanelor juridice s? poat? achizi?iona autoturisme ?i autoutilitare noi beneficiind de prima de casare, va începe în luna septembrie. „M?surile pe care le-am adoptat ast?zi ?i cele pe care le viz?m pentru toamn? au scopul s? încurajeze industria auto ?i s? ne ajute s? atingem ?intele pentru recuperarea autovehiculelor uzate, pentru c? ?i acestea sunt ?inte care trebuie raportate la UE”, a afirmat Ministrul Mediului.

04.06.2009. 10:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password