Programe naţionale de sănătate în 2008

Programele vor fi finan?ate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului S?n?t??ii Publice, din bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate ?i din transferuri din bugetul aprobat Ministerului S?n?t??ii Publice c?tre bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate. În acest an s-au alocat pentru programele na?ionale 3.770.091 mii lei, de trei ori mai mult decât anul trecut.

Programele na?ionale au fost structurate pe dou? categorii, ?inându-se cont de nevoile popula?iei, dar ?i de asigurarea concordan?ei  cu politicile, strategiile ?i recomand?rile institu?iilor ?i organiza?iilor interna?ionale din domeniu. Astfel încât începând cu acest an, tratamentul în spital ?i ambulatoriu al bolnavilor cu afec?iuni oncologice se va finan?a exclusiv  din bugetul Ministerului S?n?t??ii Publice, iar asigurarea accesului la medicamente pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cu infec?ii HIV/SIDA se va realiza ?i prin farmacii cu circuit deschis aflate în rela?ie contractual? cu casele de asigur?ri de s?n?tate.  Programele au fost definitivate dup? discu?ii  cu asocia?iile pacien?ilor.

02.04.2008. 00:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password