Profit de zeci de milioane la Rovinari

CE Rovinari a ob?inut pe primul trimestru al acestui an un profit brut de peste 40 de milioane de lei, ceea ce înseamn? o cre?tere de 729 % fa?? de profitul planificat ?i de 119,65 % fa?? de cel prev?zut pe întregul an, a declarat miercuri, într-o conferin?? de pres?, Lauren?iu Cirel, directorul complexului.

Unitatea nu a înregistrat datorii restante fa?? de ter?i, bugetul de stat sau furnizori ?i nici crean?e restante de încasat.

În primele trei luni ale acestui an, cantitatea de energie electric? produs? la CE Rovinari a fost de 1.357.166 MWh, puterea medie realizat? fiind de 621,7 MWh/bloc energetic. Pentru aceasta s-au consumat peste 1.800 mii de tone de c?rbune.

Veniturile totale au fost dep??ite cu 23,25 % fa?? de cele planificate, dar ?i cheltuielile au înregistrat dep??iri cu 11,50 % datorate în special major?rii cheltuielilor cu combustibilul tehnologic.

Energia electric? livrat? a fost realizat? din produc?ia proprie într-o propor?ie de aproape 96 % diferen?a fiind cump?rat?. Produc?ia de lignit nu a fost realizat? decât în propor?ie de 83.84%, dar lucr?rile de decopertare au atins pragul de 102,59 %, asigurându-se astfel front de lucru pentru perioada urm?toare.

L.M.

07.05.2008. 00:44


Ciurica 07.05.2008. 12:38

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password