Produsele ecologice contrafăcute pot fi depistate prin trei elemente de pe etichetă

Bioagricultorii au dezv?luit, sâmb?t?, la Cluj Napoca, c? un produs ecologic poate fi identificat prin trei elemente de pe etichet?, recomandând cump?r?torilor s? le verifice de fiecare dat? pentru a nu achizi?iona produse falsificate care îi pot pune în pericol, transmite corespondentul MEDIAFAX.

“Pe orice etichet? de produs ecologic se g?sesc, obligatoriu, trei elemente de identificare care certific? dac? este bio. Astfel, avem sigla > (agricultur? ecologic?), iar sub ea se afl? un num?r, care este cel al produc?torului ?i se g?se?te înregistrat în baza de date a Ministerului Agriculturii. Apoi avem pe un fond verde o frunz? stilizat? cu stelele UE, care indic? faptul c? este produs bio recunoscut la nivel european, iar ultimul element este sigla unui organism de inspec?ie ?i certificare a produsului bio”, a spus pre?edintele Asocia?iei Bioagricultorilor din România ”Bioterra”, Nagy Miklos.

Acesta a recomandat clien?ilor s? cumpere marfa direct de la produc?tor sau chiar de la poarta acestuia, dac? are posibilitatea.

“Orice produc?tor bio are un certificat atestat care se emite anual. De asemenea, la orice produs bio se iau probe, se fac analize, iar rezultatul acestora poate fi solicitat. Nu trebuie avut încredere în nimeni, numai pe vorbe, c? este produc?tor ecologic”, a mai spus pre?edintele „Bioterra”.

Fermierii care practic? agricultura ecologic? avertizeaz? c? pe pia?? exist? multe produse bio falsificate ale unor firme care vor s? profite de pre?urile mai mari practicate în acest domeniu.

“Medicii recunosc c? 60-70% dintre bolile prezente ast?zi provin dintr-o alimenta?ie proast?. Noi lucr?m s? punem pe masa oamenilor alimente s?n?toase, oferim o alternativ? pentru cei care vor s? tr?iasc? s?n?tos. Cu ajutorul Ministerului Agriculturii avem o subven?ie mai mare, iar pre?urile produselor noastre sunt mai mari. ?i atunci vin ni?te ho?i în c?utarea profitului ?i încearc? s? falsifice produsele bio, care încep s? aib? din ce în ce mai mare c?utare pe pia??. Noi sesiz?m organele abilitate, Protec?ia Consumatorului, îi ac?ion?m în instan??, pentru a elimina ace?ti fal?i produc?tori”, a mai spus Nagy Miklos.

Bioagricultorii au cerut Ministerului Agriculturii reducerea birocra?iei, astfel încât s? nu fie obliga?i s? se reînscrie anual la direc?iile agricole, ci s? fie adoptat sistemul care func?ioneaz? în celelalte ??ri ale UE, în care un fermier care practic? agricultura ecologic? se înscrie în sistem o singur? dat?, la început.

“Ast?zi se înregistreaz? ni?te obstacole în fa?a unui fermier în sistem ecologic. Primul obstacol este birocra?ia, în condi?iile în care, anual, un astfel de fermier trebuie s? se reînscrie la Compartimentul de agricultur? biologic? de la direc?iile agricole jude?ene. Fermierii trebuie s? munceasc?, ei nu au timp pentru atâtea acte. Oricum se fac rapoarte ale unor organisme de inspec?ie, care certific? faptul c? un fermier practic? agricultura bio, la fel la APIA se ?tie clar cine este în sistem, de ce mai este nevoie ca ?i acel fermier s? se reînscrie în fiecare an? Aceast? birocra?ie este o piedic?, ?i cerem Ministerului Agriculturii simplificarea ei ?i adoptarea solu?iei din UE. În alte ??ri ale UE un bioagricultor s-a înscris o singur? dat?, la început, ?i se retrage când nu mai vrea s? fac? parte din sistem. A?a ar trebui s? fie ?i la noi, s? nu mai fim obliga?i s? ne reînscriem anual”, a spus Nagy, la o conferin?? de profil care a avut loc la Cluj Napoca.

La nivel na?ional, peste 250.000 hectare de teren agricol din România fac parte din sistemul ecologic, ceea ce reprezint? circa 3% din total.

Asocia?ia Bioagricultorilor din România ”Bioterra”, cea mai mare la nivel na?ional din acest domeniu ?i care num?r? câteva mii de membri, a organizat, sâmb?t?, la Cluj-Napoca, la Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? (USAMV), cea de-a XV-a Conferin?? Na?ional? cu participare interna?ional?, cu tematica ”Agricultura ecologic? din România în contextul politicii agricole comune 2014-2020.

mediafax.ro

22.10.2016. 06:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password