Producţia industrială a scăzut

Produc?ia industrial? a sc?zut în octombrie cu 3% fa?? de aceea?i lun? din 2007, din cauza comprim?rii înregistrate de industria prelucr?toare, care nu a putut fi compensat? de cre?terile celorlalte dou? componente, a anun?at la începutul s?pt?mânii, Institutul Na?ional? de Statistic?.

Fa?? de luna anterioar?, produc?ia industrial? a sc?zut  în octombrie cu 0,7%.

În septembrie, produc?ia industrial? crescuse cu 3,8% fa?? de aceea?i lun? a anului trecut.

Sectorul de energie electric? ?i termic?, gaze ?i ap? a avut în octombrie cel mai mare ritm de cre?tere a produc?iei, de 11,8% fa?? de luna similar? din 2007, urmat de industria extractiv?, unde produc?ia a sporit cu 6,2%. În schimb, în industria prelucr?toare, produc?ia s-a redus cu 4,6%.

Cât prive?te marile grupe industriale, în a zecea lun? a acestui an au fost înregistrate sc?deri în industria bunurilor de capital, de 12,4%, industria bunurilor de folosin?? îndelungat?, de 8,1% ?i în industria bunurilor intermediare, de 6,9%, în timp ce industria bunurilor de uz curent ?i cea energetic? au înregistrat cre?teri, de 5,2%, respectiv 3,7%. 

Fa?? de luna anterioar?, produc?ia industrial? a sc?zut în octombrie cu 0,7%, ca urmare a sc?derii cu 1,3% a produc?iei din industria prelucr?toare, de?i atât sectorul energiei electrice ?i termice, ap? ?i gaze, cât ?i industria extractiv? au raportat cre?teri în octombrie, de 5,4%, respectiv 1,4% fa?? fa?? de septembrie.

Potrivit INS, pe marile grupe industriale s-au înregistrat sc?deri în industria bunurilor de uz curent, de 4,5% ?i în industria bunurilor de capital, de 1,3%, dar ?i cre?teri în industria bunurilor de folosin?? îndelungat?, de 4,9%, industria energetic?, de 3,5%, ?i industria bunurilor intermediare, de 0,6%.

Din datele INS reiese c?, în primele zece luni ale acestui an, produc?ia industrial? a avansat cu 3,9% fa?? de acela?i interval din 2007, cre?tere sus?inut? cu prec?dere de sectorul de energie electric? ?i termic?, gaze ?i ap?, care a avansat cu 8,8%, ?i de industria preluc?toare care a produs cu 3,9% mai mult. Industria extractiv? a înregistrat un avans modest al produc?iei, de doar 0,7% în acela?i interval.

În perioada ianuarie – octombrie 2008, pe marile grupe industriale au fost cre?teri importante în industria bunurilor de uz curent, de 7,9% ?i în cea a bunurilor de capital, de 6,9%.

Ritmuri mai mici de cre?tere s-au înregistrat în produc?ia energetic?, de 2,1% ?i cea de bunuri intermediare, de 1%. În schimb, în industria bunurilor de folosin?? îndelungat?, produc?ia s-a comprimat cu 2,6% în primele zece luni din 2008 comparativ cu perioada similar? din 2007.

Afacerile industriale ?i-au temperat ritmul de cre?tere

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 7,3% în octombrie 2008 fa?? de aceea?i lun? a anului trecut, cea mai mare contribu?ie având-o industria energiei electrice ?i termice, gaze ?i ap?, unde afacerile au sporit cu 12,9%, potrivit datelor publicate, joi, 4 decembrie, de Institutul Na?ional de Statistic? (INS).

În septembrie, afacerile industriale au avut un ritm anual de cre?tere de 12,7%.

Potrivit datelor publicate de INS, în luna octombrie, o alt? contribu?ie important? la cre?terea cifrei de afaceri pe ansamblul industriei a avut-o industria prelucr?toare, unde afacerile au crescut cu 6,9% fa?? de aceea?i lun? din 2007, în timp ce în sectorul extractiv, afacerile au sc?zut cu 1,5%.

Pe marile grupe industriale, cea mai important? cre?tere a cifrei de afaceri a fost înregistrat? în industria bunurilor de capital, de 22,7%. Cre?teri mai modeste au fost raportate în afacerile din industria bunurilor de folosin?? îndelungat?, de 9,9%, segmentul bunurilor de uz curent, de 5%, ?i în industria energetic?, de 4,6%. Spre deosebire, pe segmentul bunurilor intermediare, cifra de afaceri a sc?zut cu 1,1%.

Fa?? de luna anterioar?, cifra de afaceri din industrie a crescut, pe ansamblu, cu 4,1% în octombrie, avansul fiind sus?inut de toate ramurile industriale. Cel mai mare ritm de cre?tere lunar? a afacerilor a fost raportat în sectorul energiei electrice ?i termice, gaze ?i ap?, unde afacerile au sporit cu 11,9%, industria extractiv?, cu 3,5%, ?i industria prelucr?toare, cu 3,2%.

Pe marile grupe industriale, cifra de afaceri a înregistrat cre?teri semnificative în industria energetic?, de 9,8%, cea a bunurilor de capital, de 8%, în sectorul bunurilor de folosin?? îndelungat?, de 3%, ?i în cel al bunurilor intermediare, de 1,7%, care au compensat sc?derea cu 0,9% înregistrat? în afacerile industriei bunurilor de uz curent.

În primele zece luni ale acestui an, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 7,9%, comparativ cu perioada similar? a anului trecut, evolu?ie sus?inut? de industria energiei electrice ?i termice, gaze ?i ap?, 23,8%, ?i de industria prelucr?toare, 6,4%, în timp ce afacerile din industria extractiv? au sc?zut cu 1,6%.

În intervalul ianuarie – octombrie 2008, majorarea cifrei de afaceri pe marile grupe industriale a avut la baz? cre?terile din industria bunurilor de capital, de 20,9%, industria energetic?, de 12%, a bunurilor intermediare, de 5,4%, ?i cea a bunurilor de folosin?? îndelungat?, de 5,3%, care au compensat reducerea cu 0,6% a afacerilor din industria bunurilor de uz curent.

All News Media

10.12.2008. 07:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password