Procurorul Moţa îl vrea pe ziaristul Daju la puşcărie!

Jurnalistului Narcis Daju i s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infrac?iunii de ?antaj tocmai de c?tre procurorul pe care Daju l-a reclamat c? i-a ascultat convorbirile telefonice ilegal.
Emil Mo?a este procurorul care caut? s?-l înfunde pe Daju dup? ce ziaristul a dovedit c? procurorul a înc?lcat legea atunci când i-a ascultat telefonul.
Procurorul sus?ine c? Daju a cerut ?pag? de mai multe personae publice, dar, culmea, niciuna dintre aceste personae nu declar? a?a ceva. P?i ce ne facem, domnnule procuror? Unde-i ?antajul, dac? omul nu are nicio reclama?ie în acest sens? A f?cut multe necazuri ?i trebuie b?gat la zdup ca ?i Claudiu Matei? Ce a ajuns presa din Gorj? Cântarea României?

Narcis Daju îmi este amic, îns?, avem destule puncte de vedere diferite, cel pu?in în cazul Caragea ?i asta s-a v?zut în emisiunea sa în care am fost invitat. Asta nu înseamn? c? nu ?i-a f?cut datoria, c? nu a c?utat dreptatea ?i a ?antajat pe cineva. În ultimul articol scris de Daju am aflat c? Mo?a i-ar fi propus chiar lui Hora?iu Gorun s?-l reclame pentru ?antaj, dup? ce jurnalistul efectuase o anchet? la Universitatea condus? de tat?l lui Hora?iu. Vorbim despre procurorul care îi pune în cârc? lui Daju convorbiri telefonice cu anumite personae cu care omul nu a vorbit niciodat?.

Vorbim despre procurorul care i-a refuzat lui ?undrea proba testului AND ?i criminalul nevinovat a mai stat luni bune în pu?c?rie, pentru c? a?a a vrut Mo?a. Vorbim de acela?i procuror care a ?inut în pu?c?rie câteva luni un tân?r acuzat de omor (cazul Ign?tescu) pe care Curtea de Apel l-a g?sit nevinovat. Acela?i procuror se viseaz? procurorul ?ef în România ?i, se pare c? ar face orice pentru a ob?ine func?ia.

Solidaritate în breasla ziari?tilor nu mai exist? ca în cazul Claudiu Matei, pentru c? anii au trecut ?i oamenii s-au schimbat, dar dup? o foarte lung? perioad? de timp, Roxana Stoian a scris tocmai despre cazul Daju. Roxana nu scrie oricând! Aten?ie mare, domnule procuror Mo?a, televiziune centrale au început s? relateze adev?rul de la Gorj, pentru c?, se pare, nu mai sunt bani pentru a fi lini?te ?i pace. La Bucure?ti via?a e scump? ?i trep?du?ii pe care îi ave?i la mân? în Gorj nu reprezint? mai nimic în fa?a unor vedete care au cu adev?rat un cuvânt de spus în presa central?.

Lua?i-v? laba de pe Daju! L?sa?i omul s?-?i fac? meseria ?i, dac? instan?ele vor hot?râ c? a spus neadev?ruri, trebuie s? pl?teasc?, dar nu-i fabrica?i dosare! Regimul comunist ne-a dat ?coli, ne-a dat case, ne-a dat locuri de munc?, ne-a asigurat un viitor, dar ne-a închis gura. Ast?zi nu avem nici ?coli, nici locuri de munc?, nici case ?i VRE?I S? NE ÎNCHIDE?I ?I GURA.

Daju nu are nicio reclama?ie de ?antaj! Dac? exist?, prezenta?i-o, dac? nu da?i-v? demisia!

• Aurel M?CE?ANU

Foto gorj-domino.com

08.11.2013. 22:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password