Procurorii, puşi la colţ în cazul referendumului


Mare circ ?i t?mb?l?u, u?i deschise la bul?u! ?sta fuse ?i se duse tot haiul iscat de referendumul ce a avut loc pe 29 iulie 2012, când se decidea soarta lui Traian B?sescu.
Pentru orice om s?n?tos la cap este clar c?, m?car la timpurile ?lea, majoritatea românilor î?i doreau ca B?se s? plece dracului de la Cotroceni.
C? situa?ia s-a mai schimbat între timp este cu totul alt? poveste. Istorioara noastr? de s?pt?mâna aceasta are, îns?, ca subiect o problem? mai major? decât pare la prima vedere. Mân?riile din timpul referendumului.

M?, c? românul nu-l mai vroia pe B?sescu pre?edinte e una, dar s? te apuci s? faci combina?ii n luate câte k ?i s? nu pl?te?ti e cu totul altceva, pentru c? vorbim de justi?ie ?i ni?te persoane importante care se pare c? se joac? cu ea. ?ugulanii, s?rmanii, pl?titorii de taxe ?i impozite î?i amintesc cum la câteva luni dup? referendumul în cauz? pe care partea ailalt? o numesc o încercare de lovitur? de stat cum procurorii de la Gorj ?i din toat? ?ara f?ceau anchete peste anchete prin comunele gorjene. Râd ca de?teptul care î?i aduce aminte de „inteligen?a“ sa ?i rememorez interven?iile televizate ale unor „trimi?i ai lui Dumnezeu“ ce reclamau abuzurile procurorilor care ?i-au permis s? încalce libertatea unor cet??eni am?râ?i.

Chir?iau ziarele cu materiale despre înc?lcalea drepturilor omului ?i, dintr-o dat? lini?te. B?, dar o lini?te din aia ca într-un cimitir de sanatoriu unde nimeni nu mai vine s? mai aprind? o lumânare sau s?-?i jeleasc? mortul. Stau ?i m? întreb de unde atâta lini?te? R?spunsul îl ?tiu, dar v? las pe dumneavoastr? s? îl deduce?i dup? ce v? m?sura?i „bicep?ii“ cerebrali.

Referendumul a iscat perchezi?ii, anchete la mai multe prim?rii din Gorj ?i totul a r?mas în coad? de pe?te… De ce oare? Dac? procurorii au comis abuzuri ?i au înc?lcat libertatea cet??eanului într-o democra?ie ?i într-un stat de drept ace?tia ar trebui s? r?spund? cu capul. Puterea nu e la noi, a?a c? r?spunsurile trebuie s? le dea al?ii. În cealalt? situa?ie, în cazul în care oamenii legii au descoperit nereguli unii ar trebuie s? fi ajuns la pu?c?rie, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat. P?i cum a?a, domne? Niciuna din dou?? Ap?ru a treia, care se nume?te Omerta?

Sunt informa?ii clare c? mul?i dintre cei care figurau ca prezen?i la referendum (pro sau nu B?sescu nu are importan??) nu se aflau în Gorj de luni sau ani de zile, ci erau la munc? prin str?in?tate. Informa?iile ?stea exist?, îns?, s-a pus batista pe ?ambal, fiindc?, deoarece ?i pentru c? dac? procurorii continu? s? fac? pe l?utarii ?i o d?deau cu muzichia mai departe multe capete importante de la Gorj ?i o minte diabolic? care poart? musta?? de la Bucure?ti ar trebui s? fie ast?zi în pu?c?rie.

Cu mult regret ?i durere în corazon domnilor procurori, oamenii de care tocmai v? vorbeam v? transformar? în l?utari care le cânta?i la mesele festive. Numai lor.

• Mihai APOSTOL

22.11.2013. 21:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password