Problemele de mediu ale complexurilor afectează SNLO

Problemele de mediu ale complexurilor afecteaz? S.N.L.O.Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia risc? s? nu mai aib? cui s? livreze 5 milioane de tone de c?rbune, în cazul în care Complexul Energetic din Craiova î?i închide por?ile. Agen?ia de Protec?ie a Mediului din Craiova a anun?at c? termocentrala respectiv? nu îndepline?te condi?iile de mediu ?i are ?anse mari de a-?i închide por?ile de la inceputul anului viitor. Investi?iile pentru remedierea problemelor de mediu sunt de ordinul sutelor de milioane de euro ?i sunt deja în întârziere, fapt care face foarte posibil? oprirea activit??ii la complexul energetic din Craiova.

Pre?edintele Federa?iei Na?ionale Mine Energie, Marin Condescu, spune c?, din p?cate, SNLO va pierde un furnizor c?ruia îi livra anual milioane de tone de lignit. Liderul sindical aminte?te îns? faptul c? el a tras semnale de alarm? de mai mult timp pe aceast? tem?, Condescu sus?inând c? ?i complexurile energetice de la Turceni ?i Rovinari sunt în situa?ia de a pune lac?tul pe poart? în perioada urm?toare tot din cauza nerespect?rii condi?iilor de mediu.

Reprezentantul minerilor reafirm? c?, în cel mai fericit caz, o eventual? privatizare a complexurilor pe ultima sut? de metri a actualului Guvern va da posibilitatea viitorului cump?r?tor s? achizi?ioneze doar cota de pia??, termocentralele urmând s? dispar? din sistemul energetic.

?eful Autorit??ii de Valorificare a Activelor Statului, Teodor Atanasiu, declara recent c? Guvernul dore?te s? privatizeze Complexul Energetic din Craiova pân? la sfâr?itul anului, adic? în aceast? toamn?, pân? când unitatea nu este închis? definitiv. Atanasiu declarase anul trecut la Târgu Jiu c? ?i complexurile din Gorj ar urma s? fie privatizate pân? la sfâr?itul lui 2008, de?i, ulterior, Guvernul a anun?at c? Rovinariul ?i Turceniul vor fi incluse într-o companie energetic? na?ional?, care îns? nu a mai fost înfiin?at?. Discu?iile despre apari?ia companiei energetice na?ionale au fost abandonate în ultima vreme, dup? ce oficiali ai Uniunii Europene au transmis Guvernului c? o asemenea structur? economic? nu îndepline?te criteriile europene ?i ale economiei de pia?? pentru a putea exista.

G.C.

26.09.2008. 15:30


Maidanezu flamind 29.09.2008. 00:54

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password