Proba decisivă, Ștafeta din cardul Federației Române de Orientare

Dup? 3 zile de alergare masiv? ajungem ?i la proba decisiv?, ?tafeta. Aceast? prob? este cu totul diferit? de celelalte 3 probe din cadrul Campionatului Na?ional de Orientare în Alergare organizate de c?tre Federa?ia Român? de Orientare, deoarece o echip? este format? din 3 oameni, indiferent dac? este echipa mixt? sau nu. Startul s-a dat la ora 10:30 ?i a fost unul de Bloc-Start, adic? to?i concuren?ii au plecat în acela?i timp. Fiecare membru din echip? avea traseul diferit, dup? ce parcurgea tot traseul si puncta fiecare loc marcat pe hart? se întorcea în tab?r? la zona de schimb pentru ai preda ?tafeta celuilalt membru din echipa, ?i se repeta pân? când to?i cei 3 membrii parcurgeau traseul stabilit.
Din cauza traseului lung de 19 km ?i extrem de dificil mul?i au fost descalifica?i.
For?a de atrac?ie a acestui sport st? în varietatea extraordinar? a sa, fiind privit atât ca o competi?ie sportiv?, cât ?i ca o activitate de recreere, la care particip? oameni de la 7 la 70 ani. Este în primul rând o aventur?, o chemare adresat? atât sportivilor, ecologi?tilor, cât ?i tuturor acelora care se bucur? de o zi petrecut? în natur?.
Provocarea de a citi o hart? ?i de a utiliza busola în mod tehnic, dar si tensiunea de a intra in competi?ie, face ca de-a lungul concursului rezolvarea problemelor s? fie tot mai dificil?.

05.09.2011. 10:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password