Principii care vor sta la baza legii de salarizare

Executivul a aprobat, în ?edin?a de miercuri, 22 aprilie, setul de principii care va sta la baza legii de salarizare a personalului din sistemul bugetar, act normativ care va reglementa în mod unitar salarizarea tuturor categoriilor de personal pl?tit din fonduri publice.
Potrivit principiilor adoptate de Guvern, raportul între salariul de baz? minim pe economie ?i salariul de baz? maxim al personalului pl?tit din fonduri publice va fi de 1 la 15. Salariul de baz? va deveni principalul element al câ?tigului salarial ?i se va realiza prin includerea în salariul de baz? a unor sporuri care au caracter general. Ponderea sporurilor în câ?tigul total va fi de maximum 30%.
„Prin aplicarea noului act normativ nici o persoan? nu va înregistra o diminuare a salariului. Salariile mai mari din momentul de fa?? vor fi înghe?ate o perioad? de timp, în timp ce salariile mici vor avea cre?teri accelerate. Sau, este posibil, ca pentru cei care se afl? în vârful piramidei, salariile s? creasc? pu?in, iar salariile mai mici s? aib? o cre?tere mai accelerat?. Toate aceste lucruri se vor realiza pe principiul c? nimeni nu va pierde”, a explicat primul-ministru.
Proiectul legii salariz?rii unice în sistemul bugetar va fi elaborat de Guvern pân? la 30 iunie, iar implementarea noului sistem de salarizare se va realiza într-un termen de trei ani. „Nu excludem posibilitatea asum?rii r?spunderii în fa?a Parlamentului pentru acest proiect de lege. Guvernul are determinarea s? mearg? în fa?a Parlamentului s?-?i asume r?spunderea asupra acestui proiect atât de important pentru ceea ce înseamn? salarizarea unic? în România, pentru a aduce un sentiment de dreptate, de echitate, între diversele categorii sociale ?i pentru a elimina discrepan?ele care au ap?rut în decursul timpului. Vrem s? realiz?m o salarizare just? a tuturor oamenilor care sunt pl?ti?i din bani publici în baza preg?tirii profesionale, a muncii pe care o presteaz? ?i având în vedere reglement?rile ?i normele europene în materie”, a subliniat primul-ministru.
Premierul Emil Boc a ad?ugat c? Ministerul Muncii a fost mandatat s? discute cu partenerii sociali setul de principii care va sta la baza elabor?rii legii salariz?rii unice, dezbateri la care vor fi invita?i s? participe ?i reprezentan?ii sistemului judiciar ?i ai CSM.

22.04.2009. 21:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password