Primele doze de vaccin pandemic livrate către direcţiile de Sănătate Publică

Ast?zi(26 nov) sunt livrate primele 250.000 doze de vaccin pandemic de la Institutul Cantacuzino, produc?tor al vaccinului, c?tre direc?iile de S?n?tate Public? din zonele cu focare (Bucure?ti ?i regiunea Moldova).

o Pân? la începutul s?pt?mânii viitoare, vor fi livrate ?i celelalte 1.090.000 doze de vaccin c?tre restul jude?elor.
o Transportul se va realiza cu sprijinul Ministerului Administra?iei ?i Internelor.

Într-o prim? faz?, va fi vaccinat personalul din prima linie, respectiv cel medico-sanitar ?i cel care asigur? securitatea na?ional? ?i local?, urmând ca, ulterior, s? fie imunizate ?i celelalte categorii la risc – elevi de liceu, studen?i.

Vaccinul pandemic produs în ?ara noastr? a primit aprob?rile de calitate, siguran?? ?i eficacitate de la autoritatea competent? na?ional? – Agen?ia Na?ional? a Medicamentului. Vaccinul românesc a fost testat conform standardelor interna?ionale de fabrica?ie ?i, din punct de vedere al modului de producere, este similar cu cel împotriva gripei de sezon. Reac?iile adverse care pot ap?rea sunt asem?n?toare cu cele date de vaccinul sezonier: ro?ea?? la locul în?ep?turii, u?oare st?ri febrile ?i, în cazul persoanelor sensibile, alergii minore.

Preciz?m c? vaccinul împotriva virusului A/H1N1 nu se va g?si în farmaciile cu circuit deschis, vaccinarea realizându-se în cadru organizat. Este o m?sur? suplimentar? de protec?ie pentru ca vaccinul s? ajung? într-adev?r la grupele ?int?, numai astfel putându-se limita, în realitate, num?rul de îmboln?viri.

Conform recomand?rilor OMS ?i CE, Ministerul S?n?t??ii trebuie s? asigure vaccinarea profilactic? pentru aproximativ 40% din popula?ia României, din care un procent 5% din personalul serviciilor publice esen?iale ?i 35% din categoriile popula?ionale cele mai expuse la riscul de îmboln?vire, la dezvoltarea unor complica?ii ale bolii.

Pân? la finele anului viitor, produc?torul român al vaccinului pandemic estimeaz? realizarea unui num?r total de 10.000.000 doze, în valoare de aprox. 50.000.000 lei. Astfel, România are capacitatea de a respecta recomand?rile OMS.

Ca ?i în cazul celorlalte campanii din calendarul de vaccinare al Ministerului S?n?t??ii, ?i vaccinarea împotriva virusului pandemic este recomandat?, dar nu obligatorie. Orice persoan? poate lua decizia de a refuza vaccinarea, dar trebuie s? fie con?tient? c? este singura modalitate de a se proteja pe sine ?i pe cei din jurul s?u.

26.11.2009. 12:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password