Primarul din Turcineşti, hăituit de un consilier PD

Despre problema celor 200 de familii din comuna Turcine?ti, care primesc ap? cu por?ia, din cisternele aduse de jandarmi, am mai relatat în câteva rânduri.

Amintim c? este vorba despre un proiect de alimentare cu ap?, pentru care, primarul Vaile Gog?lniceanu sus?ine c? s-au alocat 50 miliarde de lei vechi, banii fiind primi?i de Hidroelectrica. Edilul mai spune c?, dup? ce suma a fost ob?inut? de la bugetul de stat de c?tre Hidroelectrica, aceast? societate nu a mai dorit s? realizeze proiectul de alimentare cu ap?. Punctul de vedere al reprezentan?ilor Hidroelectrica a fost c? societatea nu este obligat? s? fac? aceste lucr?ri ?i c? banii pot fi, în cele din urm?, redirec?iona?i c?tre alte institu?ii care s? coordoneze proiectul apei la Turcine?ti.

Primarul Gog?lniceanu mai acuzase c? prim?ria nu a mai primit acei bani, deoarece problema a devenit una politic?, favorabil? membrilor PD. Mai exact, Vasile Gog?lniceanu a acuzat reprezentan?i ai PD Gorj, c? au împiedicat ob?inerea banilor de c?tre prim?rie. „Am în?eles c? s-a implicat fostul secretar de stat, la vremea aceea, Cosmin Popescu, sus?inând c? nu e treaba Hidroelectrica s? se ocupe de alimentarea cu ap?.

Cred c? democra?ii vor s? nu ob?in ace?rti bani, de team? s? nu câ?tig urm?torul mandat ca primar. Ve?nicul meu contracandidat, ca s? spun a?a, este consilierul PD, Ion ?erbu, care a fost ?i viceprimar“, a spus Gog?lniceanu.

Edilul a fost contrazis de deputatul PD de Gorj, Marcel Romanescu, parlamentarul acuzându-l pe primar c? nu a întocmit nici un proiect pentru dezvoltarea comunei.

„Am zeci de procese“

Primarul comunei Turcine?ti, Vasile Gog?lniceanu a reac?ionat dup? ce, în Ziarul Gorjului, a ap?rut ?i opinia deputatului Romanesacu. Parlamentarul a declarat c? edilul nu a reu?it s? fac? vreun proiect pentru alimentare cu ap?, de?i termenul de depunere al proiectelor a expirat în august anul trecut.

Edilul comunei Turcine?ti „contraatac?“: „Nu în?eleg de ce domnul Romanescu a declarat c? nu am elaborat niciun proiect…Am realizat un studiu de fezabilitate, înc? de anul trecut pentru alimentarea cu ap?, am realizat6 un alt studiu de fezabilitate, urmând derularea proiectului, pentru modernizarea unui drum comunal, proiect cu o valoare de 9 miliarde de lei vechi. De asemenea, am avut o lucrare aprobat? prin hot?râre de guvern pentru îndiguirea pârâului C?rtior. Este o lucrare proiectat? la valoarea de 7,8 miliarde de lei, iar noi am realizat-o cu jum?tate, adic?, cu 3,6 miliarde de lei.

În ceea ce prive?te alimentarea cu ap?, pe care trebuia s? o fac? Hidroelectrica a?a cum este prev?zut în proiectul de amenajare hidroenergetic?, nu pot s? spun decât c? Ghidroelectrica a pus mâna pe bani ?i îi convine, primind 50 miliarde de lei, dup? ce senatorul de Gorj, Ion Florescu ?i pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu au lu8crat la un amendament la Legea Bugetului de Stat. Amendamentul a fost aprobat, iar Hidroelectrica a primit 50 miliarde de lei, pentru alimentare cu ap? la Turcine?ti, suma fiind trecut? la capitolul investi?ii.

E simplu. Ceva s-a întâmplat, pentru c?, Hidroelectrica ?i-a schimbat optica. De aceea cred c? este o afacere politic?. Unul dintre cei implica?i este ?i Ion ?erbu, membru PD. Am zeci de procese intentate de el. Sunt reclamat peste tot, la Parchet, Poli?ie, Tribunal.

Sunt pur ?i simplu h?ituit. Nici nu mai ?tiu când se termin? un dosar penal ?i începe altul!“, a mai spus primarul Gog?lniceanu.

M.C.H.

12.06.2007. 18:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password