Primarul din Săcelu, încă două luni de arest

Primarul din S?celu, înc? dou? luni de arestTribunalul Dolj a decis prelungirea mandatului de arest cu 60 de zile, pentru D?nu? Ren?ea, primarul comunei S?celui.

D?nu? Rentea, ?i alti ?apte inculpa?i au fost trimi?i în judecat? de c?tre procurorii Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie pentru fraudarea bugetului general al Comunit??ilor Europene cu 175.000 euro. În cursul anului 2004, Prim?ria Comunei S?celu a beneficiat de fonduri SAPARD în valoare de 2.942.153,7 RON pentru realizarea lucr?rii „Extindere ?i modernizare, alimentare cu ap? comuna S?celu jude?ul Gorj”. Anterior licita?iei organizate pentru desemnarea firmei câ?tig?toare, primarul comunei S?celu a acceptat propunerea f?cut? de Alexie Mih?il? de a primi suma de 120.000 RON pentru a i se atribui lucrarea, cât ?i pentru ca executantul, firma administrat? de Mih?il?, s? încaseze contravaloarea lucr?rilor neexecutate sau executate necorespunz?tor. Mita a fost primit? dup? decontarea primei tran?e de c?tre Agen?ia SAPARD. Astfel, câ?tig?tor al licita?iei pentru execu?ia lucr?rilor a fost desemnat consor?iul de firme SC Hiral Exim SRL – SC Edvaur SRL.

De asemenea, s-a mai re?inut c? primarul ?i omul de afaceri, ajuta?i de ceilal?i ?ase inculpa?i, au falsificat mai multe înscrisuri, pe care le-au depus la Agen?ia SAPARD, având drept consecin?? ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit??ilor Europene iar S.C. Hiral Exim S.R.L. a încasat pe nedrept contravaloarea unor lucr?ri neexecutate sau executate necorespunz?tor.

Fa?? de aceste acuza?ii, la 16 august 2007, procurorii au dispus, prin ordonan?e, m?sura re?inerii primarului Rentea ?i omului de afaceri Mih?il?. A.D.

14.02.2008. 07:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password