Primării lăsate fără viceprimari

Aproximativ 10 prim?rii din jude?ul Gorj nu au nici pân? în prezent viceprimari. De?i alegerile locale s-au finalizat la jum?tatea luni mai, nici pân? acum, dup? o jum?tate de an, o parte a primarilor, care s-au trezit un fel de mo?ieri, au refuzat s? î?i numeasc? un viceprimar. Exist? ?i o a doua categorie, edili care de?i ?i-au numit o ,,mân? dreapt?”, nu i-au dat vicelui nici m?car fi?a postului. Ei ?i-au pus în dreapta un fel de mascot?, ca s? nu zic? lumea c? nu au respectat legea. Cea mai grav? situa?ie se înregistreaz? la Tismana, unde primarul Buzianu Costel î?i bate joc de vicele Slivilescu Marian.

Situa?ia este cunoscut? la nivelul Prefecturii Gorj mai ales c? subprefectul Sorin Arjoca chiar a fost de fa?? la numirea în func?ie a lui Slivilescu. ,,Viceprimarul din Tismana nu are nici acum fi?a postului. Este mare p?cat ce se întâmpl? acolo, ?i asta pentru c? primarul nu vrea s? colaboreze cu vicele din motive de ordin personal”, a declarat subprefectul Sorin Arjoca.  Primarii au refuzat s? fac? echip? cu unul dintre consilierii locali ?i la Schela dar ?i la Jupâne?ti.

,,Momentan, mai pu?in de 10 prim?rii nu au vice. La început erau 30 dar s? sper?m c? reu?im s? îi convingem c? în lege se precizeaz? obligativitatea existen?ei viceprimarilor. În lege se omite îns? data pân? la care trebuie s? se fac? numirile”, a declarat ?i prefectul Victor Ban?a. În ce prive?te viceprimarii numi?i, unul dintre cei care au trecut prin aceast? procedur? a fost demis, la mai pu?in de o lun? de activitate. Este vorba de viceprimarul comunei F?rc??e?ti care sper? s? î?i recupereze în instan?? postul câ?tigat. ,,Noi a?tept?m solu?ia. Procesul se judec? pe contentencios administrativ”, a specificat Arjoca situa?ia existent? la F?rc??e?ti.

ANAMARIA STOICA

17.12.2008. 05:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password