Primării cu conturi goale

Sup?rare mare în ograda câtorva primari din jude?ul Gorj. ?i asta, pentru c? nici nu a început bine anul nou c? ei s-au trezit cu ,,pu?culi?a” goal?. Edilii au r?mas f?r? câteva miliarde de lei bune care le-au intrat în conturi în ultimele luni ale anului trecut ?i cu care trebuiau s? pl?teasc? lucr?rile ce vor fi finalizate lunile viitoare. Primarul din Lele?ti s-a trezit astfel f?r? un miliard ?i jum?tate de lei vechi iar cel din Aninoasa f?r? patru miliarde. În situa?ii similare se afl? ?i primarii din B?le?ti, Runcu ?i Polovragi.

Banii din care trebuiau pl?ti?i constructorii, care aproape au finalizat câteva lucr?ri de reabilitare ?i modernizare în ?coli, au fost returna?i iar angaja?ii acestor societ??i vor r?mâne cu siguran?? nepl?ti?i, deoarece edilii sunt insolvabili. Cel mai sup?rat de aceast? situa?ie este primarul comunei Lele?ti, Marian Rotaru, care a amenin?at ieri c? este preg?tit s? plece din PSD deoarece, când are nevoie liderii acestui partid nu dau semne c? l-ar ajuta. ,,Trebuie s? fac recep?ia la dou? lucr?ri ?i nu am cu ce pl?ti constructorii. Banii pe care îi aveam în cont pentru a achita aceste lucr?ri au disp?rut. Am observat abia luni c? acest cont este gol ?i sunt foarte sup?rat. Am primit banii târziu iar acum ni i-au luat înapoi de?i ne-au spus c? banii necheltui?i vor r?mâne trece în fondul de rulment al institu?iei”, a declarat edilul Rotaru. Din contul Prim?riei Lele?ti au luat drumul capitalei un miliard ?i jum?tate de lei vechi. Cu o situa?ie similar? se confrunt? ?i primarul comunei Aninoasa, Ilie Petroi. Edilul a r?mas f?r? patru miliarde primi?i prin hot?râre de Guvern ca s? fac? un pod peste pârâul Stârpoaia. Primarul a contractat lucrarea iar executantul a realizat-o în propor?ie de 50%. Acum a r?mas f?r? bani iar executantul va sista cu siguran?? lucrarea deoarece banii cu care trebuia s? fie pl?tit nu mai sunt în contul Prim?riei Aninoasa. ,,Nu e normal în istoria administra?iei publice locale dup? 1989 s? ne retrag? banii în acest mod. Este o b?taie de joc”, a declarat edilul local.

Cu primarii în instan??

Primarii din Runcu, Polovragi ?i B?le?ti au p??it ?i ei acela?i lucru. Decizia luat? de Guvern prin care prim?riile sunt obligate s? returneze banii necheltui?i anul trecut i-a l?sat cu ochii în soare atât pe edili cât ?i pe constructori. Primarii se tem c? vor fi ac?iona?i în instan?? pentru recuperarea banilor iar constructorii se plâng c? sunt în imposibilitatea de a pl?ti angaja?ii. Lucr?rile privind modernizarea ?colilor, c?minelor culturale ori a drumurilor comunale r?mân ?i ele în stand-by iar banii a?tepta?i de edili atât de mult timp se vor întoarce cu greutate la fo?tii destinatari. Reprezentan?ii autorit??ilor jude?ene sunt ?i ei cu mâinile legate deoarece ordonan?a Guvernului trebuie respectat?. Anamanria Stoica

14.01.2009. 03:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password