PRIMĂRIE/Căldură în instituţiile şcolare

Conducerea Prim?riei Municipiului Târgu-Jiu a luat m?suri pentru c? unit??ile ?colare s? func?ioneze în cele mai bune condi?ii pe toat? perioada rece.

La ini?iativa primarului Florin Cârciumaru, reprezentan?ii municipalit??ii au verificat cre?ele, gr?dini?ele, ?colile ?i liceele din Târgu-Jiu ?i au luat m?suri s? fie asigurate temperaturi optime pentru ca toate activit??ile s? poat? fi desf??urate conform graficului de lucru.
Astfel, la Târgu-Jiu nu exist? unit??i de înv???mânt care s? aib? probleme cu c?ldura.

06.01.2009. 11:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password