PRIMĂRIA TG.JIU/Salarii profesori

Pentru a pune cap?t specula?iilor din ultima vreme privind acordarea salariilor pentru personalul didactic ?i auxiliar din înv???mântul preuniversitar Prim?ria Tg.Jiu face urm?toarele preciz?ri:

-în data de 8 decembrie s-a primit comunic?rile de la Ministerul Economiei ?i Finan?elor, Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj;

-s-au purtat deja discu?iile cu fiecare centru bugetar pentru încadrarea în sume ?i potrivit prevederilor Legii finan?elor publice locale Prim[ria Tg.Jiu are obliga?ia prezent?rii acestor sume spre aprobare Consiliului Local;

-în ?edin?ele de mar?i, 9 decembrie, ?i joi, 11 decembrie, s-au discutat în comisiile Consiliului Local sumele, urmând ca pe 15 decembrie s? se supun? aprob?rii consilierilor;

-bugetul astfel modificat va fi prezentat Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj pentru avizare ?i pe 16 decembrie se vor alimenta conturile ordonatorilor secundari de credite în vederea ridic?rii drepturilor salariale.

Prim?ria Tg.Jiu face precizarea c? nu din vina Prim?riei Târgu-Jiu a fost aceast? întârziere, ?i datorit? faptului c? s-au primit mai târziu actele necesare de la minister.

12.12.2008. 11:37


jhgvh 12.12.2008. 12:59

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password