Primăria Tg.Jiu/Programul cultural pe anul 2010

IANUARIE

? S?rb?toarea Eminescu – 15. 01- 300 lei

• Spectacol de muzic? ?i poezie.
• Expozi?ie de carte Eminescu.
Cu sprijinul : – Bibliotecii Jude?eane „Christian Tell;
– Liceului de muzic? ?i art? „Constantin Br?iloiu”.
Loca?ie: Biblioteca Jude?ean? „Christian Tell.

? Expozi?ia „Desenul” – 21. 01- 200 lei
Cu sprijinul : – U. A. P. România, Asocia?ia Arti?tilor Profesioni?ti Gorj.
Loca?ie: Galeriile Municipale de Art?.

? Pe urmele lui Brâncu?i la Paris – 27.01- 200 lei
Prezentarea „Atelierului Brâncu?i” din Paris la mediateca Centrului „Brâncu?i”, în fa?a oamenilor de cultur?, profesorilor, studen?ilor ?i elevilor din Târgu-Jiu.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

FEBRUARIE
? Prezentarea bibliotecii tematice Brâncu?i de la Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i” – 10.02- 200 lei
Prezentarea ultimilor achizi?ii de carte Brâncu?i de la Libr?ria Flamarillon din Paris, în fa?a oamenilor de cultur?, profesorilor ?i elevilor din Târgu-Jiu.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

? Manifestarea cultural? „Brâncu?iana copiilor” – 19. 02-1.000 lei
Complex de manifest?ri prilejuite de aniversarea a 134 de ani de la na?terea sculptorului Constantin Brâncu?i.
? Concurs „Nicolae Diaconu” pe teme brâncu?iene, între liceele ?i colegiile din Târgu-Jiu.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.
? Vernisajul Expozi?iei Na?ionale de Art? Vizual? a Elevilor „Brâncu?iana”, edi?ia a VIII-a.
Loca?ie: Muzeul Jude?ean de Istorie „Alexandru ?tefulescu”.
? Expozi?ie de carte cu tematic? brâncu?ian?.
Loca?ie: Biblioteca Jude?ean? „Christian Tell”.
Cu sprijinul : – Muzeului Jude?ean de Istorie „Alexandru ?tefulescu”, Bibliotecii Jude?eane „Christian Tell”, Inspectoratului Jude?ean pentru Înv???mânt Gorj.

? Pies? de teatru „S?rutul” – 24. 02- 1.000 lei
– Cu sprijinul actorilor de la Teatrul „Elvira Godeanu”.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

MARTIE
? „In memoriam Constantin Brâncu?i” – 16. 03- 1.000 lei
Comemorarea a 53 de ani de la moartea sculptorului Constantin Brâncu?i.
• Expozi?ie de carte.
• Te Deum ?i slujb? de pomenire la biserica de lemn din satul Hobi?a.
• Vizit? la Casa Memorial? „Constantin Brâncu?i” din Hobi?a.
Cu sprijinul: – Muzeului Jude?ean de Istorie „Alexandru ?tefulescu”, Bibliotecii Jude?eane „Christian Tell”

? Expozi?ia „Transparen?a florilor” – 19. 03- 200 lei
Cu sprijinul : – U. A. P. România, Asocia?ia Arti?tilor Profesioni?ti Gorj.
Loca?ie: Galeriile Municipale de Art?.

? „Brâncu?i – prietenul tinerilor” – 31. 03- 500 lei
Manifestare cultural? realizat? împreun? cu Colegiul Na?ional „Virgil Madgearu”.
? Expozi?ie de pictura a elevilor pe teme brâncu?iene.
? Mas? rotund?.
? Prezentarea manifest?rii „In memoriam C. Brâncu?i” de la Paris (2009).
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.
? Vizit? la casa Memorial? „C. Brâncu?i” din Hobi?a.

APRILIE
? Creatori din ?ara lui Brâncu?i – 9. 04- 200 lei
Manifestare realizat? împreun? cu scriitori din Hobi?a, Br?diceni ?i Pe?ti?ani
? Lansare de carte: „Miracol de Pa?ti”.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

? Expozi?ia „Sacrul în art?” – 15. 04- 200 lei
Cu sprijinul : – U. A. P. România, Asocia?ia Arti?tilor Profesioni?ti Gorj.
Loca?ie: Galeriile Municipale de Art?.

? In memoriam Iosif Keber – 19. 04 500 lei
? Slujb? de pomenire la mormântul artistului din Cimitirul V?deni.
? Mas? rotund?: „Iosif Keber – pictor peisagist” (Casa Keber).
Cu sprijinul : – Bibliotecii Jude?ene „Christian Tell”, Bibliotecii de Art? „Iosif Keber”.

? Lansare carte Brâncu?i: „Demiurgul” (prof. D. D?n?u) – 29. 04- 400 lei

Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

MAI
? „Filocalia 2010”: „Brâncu?i, filosofie, religiozitate ?i art? ” – 5. 05- 1.000 lei
? Mas? rotund?: „Brâncu?i ?i ortodoxismul”.
? Conferin?? ?i lansare carte Vasile Andru.
? Ini?iere în practicile isihaste ale c?lug?rilor de la Muntele Athos.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

? Simpozionul „Fapte ?i personalit??i ale Târgu-Jiului de-a lungul timpului” – 19. 05- 1.000 lei
Cu sprijinul : – Societ??ii de ?tiin?e Istorice din România, Filiala Gorj.
– Muzeul de Istorie „Alexandru ?tefulescu”.
Loca?ie: Muzeul de Istorie „Alexandru ?tefulescu”.

? „Brâncu?iana 2010” – 26-27. 05- 12.000 lei
Complex de manifest?ri privind raportul unitate/diversitate în opera lui Constantin Brâncu?i, cu invita?i de renume din domeniul brâncu?iologiei.
• Colocviul na?ional „Unitate ?i diversitate în opera lui Constantin Brâncu?i”.
• Expozi?ie ?i lansare de carte.
Loca?ie: Sala Maur? a Palatului Prefecturii.
? Salonul Interna?ional de Sculptur? Mic? „Constantin Brâncu?i”.
Loca?ie: Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu”.
• Excursie de documentare etnologic? în sate din jude?ul Gorj (Rasova, Tismana, Pe?ti?ani ?i la Casa Memorial? „Constantin Brâncu?i” din Hobi?a).
Cu sprijinul: – Muzeului Jude?ean de Istorie „Alexandru ?tefulescu”; Bibliotecii Jude?ene „Christian Tell”, ?colii Populare de Art?, Centrului Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj, Palatului Copiilor.

IUNIE
? Brâncu?i ?i India – 7. 06- 1.000 lei
• Simpozion „Brâncu?i ?i India”.
• Expozi?ia de fotografie „India” (prof. Nicolae Fili?).
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

IULIE
? Tab?ra de pictur? „Iosif Keber”, edi?ia 2010: „Portretul” 5-10.07- 3.000 lei

SEPTEMBRIE
? Începuturile înv???mântului gorjean: 120 de ani de la înfiin?area – 1.500 lei
Liceului Tudor Vladimirescu din Târgu- Jiu – 15. 09.
Loca?ie: Colegiul Na?ionalTudor Vladimirescu

? Expozi?ie retrospectiv? Gheorghe Pl?ve?i – 23. 09– 1.200 lei
Loca?ie: – Muzeului Jude?ean de Istorie „Alexandru ?tefulescu”.

? Expozi?ie de fotografie: „Eternul Brâncu?i” – 30. 09– 1.500 lei
Expun arti?tii fotografi Vasi Ple?a ?i George Boban.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

OCTOMBRIE
? Expozi?ia lucr?rilor de licen??, promo?ia 2010, a licen?ia?ilor de la specializarea „Pedagogia artelor plastice ?i decorative”, F.E.F.S., Universitatea „Constantin Brâncu?i” 1. 10- 500 lei
Cu sprijinul : – Universit??ii „Constantin Brâncu?i”.
Loca?ie: Universitatea „Constantin Brâncu?i”.

? Conferin?? ?i prezentare de carte Brâncu?i (Prof. dr. Ion Mocioi)-14.10. – 200 lei
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

? Expozi?ia „Salonul de toamn?” – 21. 10- 200 lei
Cu sprijinul : – U. A. P. România, Asocia?ia Arti?tilor Profesioni?ti Gorj.
Loca?ie: Galeriile Municipale de Art?.

• Conferin?? ?i prezentare de carte Brâncu?i (Prof. dr. Zenovie Cârlugea)
– 27. 10- 200 lei
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

NOIEMBRIE
? Expozi?ia „Real, transfigurare ?i abstract” – 4. 11- 200 lei
Cu sprijinul : – U. A. P. România, Asocia?ia Arti?tilor Profesioni?ti Gorj.
Loca?ie: Galeriile Municipale de Art?.

? In memoriam „Nicolae Diaconu” – 12. 11- 400 lei
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

? „In Memoriam Valentin Ta?cu” – 26.11- 1.000 lei
? Mas? rotund?.
? Film „ In memoriam Valentin Ta?cu” (autor: George Boban).
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.
? Pelerinaj la mormântul scriitorului.
– Cu sprijinul Bibliotecii Jude?ene „Christian Tell”.

DECEMBRIE
? Miracolul Cr?ciunului – 23. 12- 300 lei
• Expozi?ie de art? religioas?.
• Expozi?ie de carte religioas?.
• Muzic? religioas? ?i colinde.
Cu sprijinul : Bibliotecii Jude?ene „Christian Tell”, Bibliotecii de Art? „Iosif Keber, Liceului teologic din Târgu-Jiu.
Loca?ie: Centrul de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i”.

TOTAL BUGET AC?IUNI CULTURALE: 31.100 LEI

?ef Centrul de Cultur? ?i Art?
„CONSTANTIN BRÂNCU?I”
Dr. Sorin Lory Buliga

15.02.2010. 12:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password