Primaria Tg.Jiu/Program 1 IUNIE–Ziua Internaţională a Copilului

VINERI – SÂMB?T? 29 -30 MAI 2009
FESTIVALUL NA?IONAL DE FOLCLOR ?I ME?TE?UGURI TRADI?IONALE „PE FIR DE BALAD?”, edi?ia a XXXIII-a – program prezentat de Palatul Copiilor Tg-Jiu.
– Num?r de participan?i: aproximativ 200

? VINERI, 29 MAI 2009
– Ora 11,00 – Parada portului popular – deplasare pe traseul Palatului Copiilor – str. Unirii – Magazinul Romarta – str. Victoria – Pia?a Prefecturii;
– Ora 11,30 – alocu?iunile Prefectului, Pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Primarului Municipiului Tg-Jiu, Inspectorului General
– Ora 12,00 – scurt program artistic
– Ora 13,00 – deschiderea expozi?iei
? SÂMB?T?, 30 MAI 2009
– Ora 10,00 – Casa de cultur? – Gala laurea?ilor

DUMINIC?, 31 MAI 2009

„Eu sunt KLumea” – Premierea Olimpicilor – Loca?ie Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – ora 10,00
– Num?r de participan?i: – 161 de elevi dintre care 52 de premian?i.

„BAL LA PALAT” – Programul Palatului Copiilor
– Loca?ie: Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – ora 11,00
– Num?r de participan?i: 70
• Dans Modern – profesori coordonatori Bobei Doru ?i M?l?escu Claudia;
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. Gr.;
• Gimnastic? Aerobic? – profesori coordonatori Ciobanu Valerica ?i Sîrbu Nicoleta
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. Gr.;
• Gimnastic? ?i Dans – profesor coordonator Gu?u Elena
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. G.r;
• Gimnastic? Aerobic? – profesori coordonatori Ciobanu Valerica ?i Sîrbu Nicoleta
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. Gr.;
• Gimnastic? ?i Dans – profesor coordonator Gu?u Elena
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. Gr.;
• Dans Modern – profesori coordonatori Bobei Doru ?i M?l?escu Claudia;
• Muzic? U?oar? – profesori coordonatori P?noiu Lauren?iu, Popescu Ionu? ?i Ciolacu P. Gr.;

LUNI, 01 IUNIE 2009

„PE DRUM DE POVESTE” – Parada pre?colarilor – ora 09,30
– particip? 70 de copii de la gr?dini?ele de pe raza Municipiului Tg-Jiu

„DIMINEA?A VESELIEI” – Program prezentat de gr?dini?ele din municipiul Tg-Jiu
– ora 10,00 – Loca?ie: Scen? Gr?dina Public?
– Num?r de participan?i: 375

Gr?dini?a Mihai Eminescu:
• Dansul Florilor – educatoare: Ganea Cornelia ?i Dobroiu Laura – 10 copii;
• Dans ?ig?nesc – educatoare S?pun Elena ?i Chebe?i Marinela – 10 copii.

Gr?dini?a „Lumea Copiilor”:
• Dansul Veseliei – educatoare Mircea Maria Magdalena – 10 copii;
• Grup Vocal Copil?rie Fericit? – educatoare Mircea Maria Magdalena – 10 copii;
• Cântec „Lumea Copiilor” – educatoare Covrig Daniela – 10 copii;
• Poezie Copil?ria – educatoare Covrig Daniela – 1 copil.

Gr?dini?a „Vis de Copil”:
• Dans Popular – Micii Dansatori – educatoare Gu?? Ioana ?i Popeang? Mirelia – 12 copii;
• Dans Tematic – Dansul Florilor – educatoare Gu?? Ioana ?i Popeang? Mirelia – 12 copii

Gr?dini?a nr.13:
• Gimnastic? artistic? – educatoare Berci Maria – 16 copii

Gr?dini?a nr.10:
• Dansul Prin?eselor – educatoare Alexandrescu Elena ?i Bondoc Dorina – 18 copii

Gr?dini?a nr.14 :
• Dans Popular – educatoare V?lu?anu Ioana – 14 copii

Gr?dini?a nr.25:
• Dansul Florilor – educatoare V?dvan R?gan Maria ?i Croicu Elena – 8 copii;
• Dansuri Populare – educatoare Doichin Doina ?i R?doiu Maria – 10 copii

Gr?dini?a nr.27:
• Grup Vocal – educatoare Ungureanu Paula – 12 copii.

Gr?dini?a nr.28:
• Dans de societate – educatoare Ecobici Natalia – 14 copii

Gr?dini?a nr.8:
• Dansul Majoretelor – educatoare Smeu Mihaela ?i V?duva Ionela – 10 copii;
• Dans ?ig?nesc – educatoare Teleianu Paula ?i M?l?escu Cicial – 10 copii;
• Carnavalul Flutura?ilor – educatoare Slivilescu Aurora ?i Mignea Simona – 10 copii

Gr?dini?a „Maestre Pie”– 25 copii:
• „În pa?i de dans” – educatoare Ciortea Cârstoc Claudia.

Gr?dini?a din cadrul ?colii Generale „Ecaterina Teodoroiu”
• Dans tradi?ional – educatoare Lumini?a Feraru – 14 copii

Gr?dini?a cu program prelungit nr.1 – coordonator program Ro?u Marioara:
• Grup vocal – educatoare Olaru Ana – 10 copii

Gr?dini?a cu program prelungit „Constantin Brâncu?i – coordonator program Gîrbaciu Aurica:
• Parada Costumelor – educatoare Olaru Elena ?i Popescu Silvia – 10 copii;
• Personaje din Poveste – educatoare Cutuca Gabriela ?i Lolescu Natalia – 10 copii;
• Carnaval, Carnaval – educatoare Cornescu Alina – 10 copii;
• Dans cu stegule?e – educatoare B?l?nescu Camelia – 12 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.11:
• Dans Etno ??r?ncu?ele – educatoare Rata Simona – 9 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.15
• Dans Modern – educatoare Preoteasa Adelina – 10 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.20:
• Dans Ritmic „Ritmurile Verii – educatoare Dovlete Lucre?ia – 10 copii;
• Dans Etno „Româncu?a, Româncu?a”- educatoare Cerban Valeria – 10 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.26:
• Piramide – educatoare P?tr??coiu Adela – 12 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.31:
• Vals vienez – educatoare Tufanu Paraschiva – 18 copii;
• Dansuri Populare – educatoare B?loi Speran?a – 14 copii.

?coala general? „Constantin S?voiu”:
• Dans oriental – prof. coordonator Liana Cârciumaru – 2 copii.

„ZÂMBETE DE COPII” – ora 11,30 – loca?ie Scen? Gr?dina Public?v
• face-painting – Bogdan Milea;
• momente de iluzionism – fachirism cu magicianul – clovn Bogdan Milea;

„SUFLET DE COPIL” – program oferit de Asocia?ia Vasiliada – Program dedicat copiilor beneficiari ai centrului Sf. Vasile cel Mare
– orele 09,45 – 11,45
– loca?ie: în fa?a magazinului Candela
– num?r de participan?i: 60
– administrator proiect Enulescu Iuliana
• face-painting – Bogdan Milea;
• momente de iluzionism – fachirism cu magicianul – clovn Bogdan Milea;
• muzica folk ?i muzic? u?oar? (interpretare 3 eleve din cadrul Liceului Sportiv Tg-Jiu);
• „Personajul meu preferat” – copii din cadrul proiectului „I.e.m” vor alege un personaj de basm sau din filme, pe care îl vor interpreta în public, în timp ce ceilal?i vor încerca s? afle numele personajului, în func?ie de replica personajului ?i înf??i?are”;
• Activit??i sportive coordonate de prof. Iona?cu Eliodor.

„LA DRUM CU … BICICLETA” – Concurs de biciclete
– ora 11,00 – Loca?ie: Gr?dina Public? – Aleea Digului
– Num?r de participan?i: 20

Gr?dini?a nr.13:
• Biciclete – educatoare C?pri?? Mihaela – 2 copii;

Gr?dini?a cu program normal nr.21:
• Concurs pe biciclete – educatoare Margau Lumini?a – 6 copii;

„STRADA … ?EVALETUL MEU” – Concurs de desene pe asfalt
– ora 10,00 – Loca?ie: Gr?dina Public?, în jurul Fântânii Arteziene ?i pe aleea înspre Pia?a Central?
– Num?r de participan?i: 90

Gr?dini?a „Vis de Copil”:
• Desene pe asfalt – educatoare F?tu Marcela ?i Dijm?rescu Elena – 2 copii.

Gr?dini?a nr.13:
• Desene pe asfalt – Buju Maria – 2 copii.

Gr?dini?a nr.28:
• Desene pe asfalt – educatoare Jurebie Augustina – 10 copii.

Gr?dini?a nr.8:
• Desene pe asfalt – educatoare Ciobanu Elena, P?un Maria, Vl?doiu Doina, Ionescu Sina, Deaconescu Loredana ?i Vezure Dana – 20 copii.

Gr?dini?a cu program prelungit nr.1 – coordonator program Ro?u Marioara:
• Desene pe asfalt – educatoare Ghinda Mariana ?i Chivulescu Ana – 10 copii

Gr?dini?a cu program prelungit „Constantin Brâncu?i – coordonator program Gîrbaciu Aurica:
• Desene pe asfalt – educatoare Pîrc?labu Domnica, Moro?anu Camelia, ?erban Mirela ?i Gean? Cristina – 10 copii

Gr?dini?a cu program prelungit nr.7:
• Desene pe asfalt – educatoare Tabacu Maria – 5 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.21:
• Desene pe asfalt – educatoare Dediu Mariana – 6 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.26:
• Desene pe asfalt – educatoare Pirici Victoria – 5 copii

Gr?dini?a cu program normal nr.31:
• Desene pe asfalt – educatoare Cotârlici Maria – 18 copii

„S? FIM DARNICI” – Târg de juc?rii
– ora 10,30 – 12,30 – Loca?ie: c?su?ele din str. Victoria
– Num?r de participan?i: 50
– banii strân?i vor fi dona?i unei feti?e bolnave;
– juc?riile nevândute vor fi donate Centrului Maternal Tg-Jiu.

?coala General? „Sf. Nicolae” Tg-Jiu, clasa a II-a – înv???toare Mitran – Duvlea Victoria – 18 copii.

„FRUMOAS? E?TI COPIL?RIE” – Programul ?colii Populare de Art? – dans modern ?i balet
– ora 12,30 – 13,30 – Loca?ie: Scen? Gr?dina Public? – responsabil Carmen M?rgulescu
– Num?r de participan?i: 70

„PE ARIPILE DANSULUI” – Programul Centrului ?colar pentru Educa?ie Incluziv? Tg-Jiu ?i Liceului cu Program Sportiv Tg-Jiu
– ora 13,30 – loca?ie: Scena Gr?dina Public?
– num?r de participan?i – 40 copii – profesori coordonatori Marcu Daniela, Sgondea Simona ?i Muscaliuc Dorina pentru Centrul ?colar ?i profesor coordonator Popescu Elena pentru Liceul Sportiv.
• Street Dance – trupa de dans CSEI Tg-Jiu ?i LPS Tg-Jiu;
• Dansul Clovnilor – trupa de dans „Mini Styll”

„MINTE S?N?TOAS? ÎN CORP S?N?TOS” – organizator Prim?ria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local Tg-Jiu, Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean? Gorj, Salvamont Gorj ?i Palatul Copiilor – 400 de elevi de gimnaziu ?i liceeni – 40 cadre didactice – loca?ie poligonul IPJ Gorj – orele 18,00 – 22,30
Activit??i sport – distractive neînscrise în calendarul competi?ional al MedCi:
– Orientare turistic? (5 puncte c?utare, distan?? 800 m teren variat, contratimp, se poate participa ?i pe echipe cu 3 componen?i) – logistic? ?i organizare Salvamont Gorj;
– ?tafet? 4 x 50 m b?ie?i ?i fete;
– Fuga în sac 20 m, b?ie?i ?i fete;
– Îndemânare, ambidextrie (oul în lingur? – 20 m, mâna dreapt? 20 m, mâna stâng?, echipe mixte);
– Curs? cu îngreuiere (deplasare rapid? cu un alt coechipier transportat în spate sau altfel, f?r? a atinge solul) – 20 m, echipe mixte;
– Trasul sforii (echipe de câte 6 componen?i trac?iuni antagonice simultane, echipele pot fi ?i mixte)
Foc de tab?r? – organizeaz? IPJ Gorj
Spectacol literar – muzical (recit?ri, muzic? folk, muzic? u?oar?) prezentat de cercurile artistice ale Palatului Copiilor.

INI?IATORUL PROGRAMULUI-Florin Carciumaru, primarul Tg-Jiului
COORDONATOR PROGRAM-Elena Ungureanu, secretar Primaria Tg Jiu

27.05.2009. 12:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password