Primaria Tg.Jiu/Prevenirea consumului de alcool la nivelul comunităţii

Institutul Olandez de Politic? a Alcoolului (STAP) împreun? cu Prim?ria Municipiului Târgu Jiu va organiza un seminar pe tema disemin?rii unui model pentru prevenirea consumului de alcool la nivelul comunit??ii.

Reuniunea se va desf??ura în data de 18 martie a.c., între orele 10,00- 13,30, în Sala de Consiliu a Prim?riei Municipiului Târgu Jiu.

Proiectul î?i propune dezvoltarea unui model pentru prevenirea consumului de alcool la nivelul comunit??ii, în special în rândul adolescen?ilor ?i tinerilor.

Problemele legate de alcool sunt percepute în mod diferit de locuitorii din România ?i de?i exist? o legisla?ie na?ional? ?i mai multe institu?ii na?ionale cu responsabilit??i în acest sens, la nivelul comunit??ii, nu este desemnat? o politic? integrat? de prevenire a consumului de alcool.

Consecin?ele negative ale consumului excesiv de alcool sunt totu?i cele mai resim?ite, iar vizibilitatea acestor consecin?e negative determin? dorin?a de a ac?iona.

Proiectul inten?ioneaz? s? creeze o re?ea na?ional? de speciali?ti care s? fac? eforturi în vederea dezvolt?rii ?i implement?rii unor politici locale privind alcoolul, bazate pe teoria abord?rii sistemului prin ac?iuni comunitare: prezentarea politicilor cu eficien?? demonstrat? în diminuarea ?i prevenirea problemelor legate de consumul de alcool.

Transferul experien?ei de la o comunitate de demonstra?ie la o re?ea na?ional? mai mare de speciali?ti stabile?te bazele pentru o viitoare dezvoltare a cuno?tin?elor, a expertizei ?i a unei politicii eficiente locale ?i na?ionale.

18.03.2011. 08:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password