PRIMĂRIA TG.JIU /Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 15.12.2008

1. Proiect de hot?râre privind aprobarea modific?rii tarifului mediu orar pentru Direc?ia de Servicii Comunale Târgu-Jiu, începând cu data de 01.12.2008.

2. Proiect de hot?râre privind aprobarea tarifelor ce urmeaz? a fi practicate de Direc?ia de Servicii Comunale Târgu-Jiu.

3. Proiect de hot?râre privind aprobarea taxelor locale ce urmeaz? a fi practicate de Direc?ia de Servici Cumunale Târgu-Jiu.

4. Proiect de hot?râre privind majorarea salariilor cadrelor de conducere din cadrul Direc?iei de Servicii Comunale.

5. Proiect de hot?râre privind rectificarea listei obiectivelor de investi?ii ?i a bugetului pe anul 2008.

6. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea Regulamentului de administrare ?i exploatare a parc?rilor publice din municipiul Târgu-Jiu, aprobat prin HCL nr. 195/24.11.2008.

7. Proiect de hot?râre privind modificarea Inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al municipiului Târgu-Jiu.

8. Proiect de hot?râre privind atribuirea a 3 locuri de parcare în strada Popa ?apc? spre folosin?? exclusiv? c?tre ING Bank Agen?ia Târgu-Jiu.

9. Proiect de hot?râre privind aprobarea Listelor potrivit Legii nr. 15/2003, republicat?, de acordare a sprijinului în vederea construirii unei locuin?e proprietate personal?.

10. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii „Modernizare str?zi în municipiul Târgu-Jiu – Etapa II/I (în cadrul unui plan integrat).

11. Proiect de hot?râre privind acordarea avizului favorabil pentru proiectul planului de ?colarizare în anul ?colar 2009-2010 al Colegiului Tehnic „Henri Coand?”.

12. Proiect de hot?râre privind conferirea titlului de cet??ean de onoare post-mortem celor 4 (patru) revolu?ionari.

13. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în strada Ciocârl?u, solicitat de Roibu Dan-Florin.

14. Proiect de hot?râre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu pe trimestrul 1 2009.

15. Diverse.

12.12.2008. 11:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password