Primaria Tg.Jiu/Făină prin Programul PEAD 2009

Prim?ria municipiului Tg-Jiu a primit ?i cea de-a treia trans? de f?in?, acordat? categoriilor defavorizate prin Programul PEAD 2009.
Pân? la aceast? dat? s-a primit o cantitate total? de 55.200 kg, fiecare din cei 5.103 beneficiari cu domiciliul în Tg-Jiu, primind o cantitate de 15 kg.
F?ina se distribuie prin intermediul Cantinei de ajutor social din cadrul Direc?iei Publice de Protec?ie Social?, situat? pe B-dul C-tin Brâncu?i, bl.3-parter,dar pân? in data de 12 octombrie 2009, doar 40% din beneficiarii prev?zu?i de Ordonan?a de Urgen?? nr. 600/2009 (PENSIONARII CU VALOAREA PENSIEI DE PÂN? LA 400 LEI;?OMERII ÎN PLAT?;PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT;BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ) s-au prezentat pentru ridicarea cantit??ii cuvenite de f?in?.
Din discu?iile purtate cu reprezentan?ii Consiliului Jude?ean Gorj, a rezultat faptul c? zah?rul va fi distribuit la o dat? ce va fi stabilit? ulterior.
Reamintim beneficiarilor c?, la ridicarea produselor, este necesar s? prezinte actul de identitate ( original ?i copie ), precum ?i dovada încadr?rii într-una din categoriile de beneficiari prev?zute de H.G. nr. 600/2009.

12.10.2009. 15:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password