PRIMARIA Tg.Jiu/ Elaborare Planului Integrat de Dezvoltare Urbană

Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu informeaz? publicul asupra ini?ierii procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Urban? ?i realiz?rii primei versiuni a acestuia, afi?at spre consultare ?i pe pagina de internet a Prim?riei Municipiului Tg-Jiu, www.targujiu.ro.

Scopul acestui plan este diminuarea disparit??ilor de dezvoltare economic? ?i social? între zona central? ?i zonele urbane degradate din Municipiului Tg-Jiu ?i este definit prin proiectele:

1. Modernizare str?zi etapa II/1
• Str. Slobozia, 2.420,00 m
• Str. Bârse?ti – Ursa?i, 4.030,00, m
• Str. Preajba Mare, 3.660,00 m,
• Str. Aviatorilor – Ciocârl?u, 2.700,00 m
• Str. Ana Ip?tescu, 2.150,00 m
• Str. M?rg?ritarului, 2.060,00 m,
2. Modernizare str?zi etapa II/2
Str?zile propuse spre modernizare care fac obiectul acestui proiect, cu o lungime total? de 11245 m, sunt:
• Cartier Tismana
• Cartier Bicaz
• Cartier Pandura?
• Cartier Preajba:
• Cartier Narciselor
• Str. Calea Bucure?ti = 1620 m
• Str. Calea Severinului = 910 m
3. Creare ?i modernizare spa?ii publice urbane zona adiacent? str?zii Bicaz, Municipiul Tg-Jiu
• Reabilitare str. Bicaz ?i str. Hidrocentralei
•Alimentare cu ap? (str. Bicaz ?i zona adiacent?) =2.460 m
•Canalizare menajer? (str. Lotrului, Hidrocentralei, Bicaz, V.Alecsandri, zona adiacent?) =3.855 m
•Canalizare pluvial? (str. Bicaz ?i zona adiacent?)=2.905 m
4. Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei (in ?coli)
Introducerea sistemelor de supraveghere video ?i a sistemelor de alarm? la unit??i de înv???mânt din cadrul zonei de ac?iune a Planului Integrat de Dezvoltare Urban? (Grup ?colar Bârse?ti, Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, ?coala Primar? Dr?goieni, Gr?dini?a Dr?goieni, ?c. Gen. “Voievod Litovoi”, Grup ?colar Transporturi Auto “Traian Vuia”, Gr?dini?a Bârse?ti).
Aceast? prim? versiune a Planului Integrat de Dezvoltare Urban? poate fi consultat la sediul Prim?riei Tg-Jiu, bd. C.Brâncu?i nr. 19, cam. 32, de luni pân? vineri, între orele 8,30 ?i 14,30. Eventualele sugestii ?i comentarii pot fi f?cute în scris, la adresa po?tal? a Prim?riei Tg-Jiu, bd. C.Brâncu?i nr. 19, cod po?tal 210192 sau adresa de po?t? electronic? primaria.targujiu@xnet.ro sau depuse la Centrul de Informare a Cet??enilor (la parterul sediului Prim?riei Tg-Jiu).

17.03.2009. 18:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password