Primaria Tg.Jiu/Campanie de informare privind istoria orasului

Consiliul Consultativ de Cultur? al Primarului s-a întrunit ieri în cadrul ?edin?ei lunare la sediul Prim?riei Târgu-Jiu. Cu aceast? ocazie s-a stabilit demararea unei campanii de informare a cet??enilor cu privire la istoria ora?ului nostru. În cadrul acestei ac?iuni vor fi prezentate repere istorice pu?in ?tiute, astfel încât fiecare dintre noi s? î?i cunoasc? mai bine municipiul. În perioada urm?toare se vor organiza diverse întâlniri ?i conferin?e de pres? la care vor participa speciali?ti din diferite domenii, care vor prezenta o serie de evenimente ?i personalit??i locale. Toate acestea au ca scop atât atragerea turi?tilor, cât ?i con?tientizarea târgujienilor asupra frumuse?ii ?i importan?ei municipiului Târgu-Jiu.

01.07.2009. 16:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password