Primăria Târgu-Jiu şi Consiliul Judeţean aruncă banii pe fereastră pentru nimic

Cele mai puternice institu?ii din jude?ul Gorj ca ?i sector al administra?iei locale d? cu banii contribuabililor pe fereastr?, dar, culmea, jos pe trotuar a?teapt? cu traista deschis? persoane bine antrenate s? tr?iasc? pe nemuncite din bani publici.

Consiliul Jude?ean Gorj organizeaz?, de câ?iva ani de zile, tot felul de ac?iuni pe care cheltuiie bani grei, îns?, f?r? niciun rezultat. Una dintre aceste ac?iuni se intituleaz? „Zilele Turismului Gorjean“ ?i se desf??oar? tocmai… LA GORJ. Nu în Bucure?ti, nu în Ia?i, nu în Timi?oara, nu în Cluj, nu în Bra?ov, ci în Gorj unde gorjenii, dup? mintea str?lucit? a unora, înva?? s? fac? turism în propriul ora?, în propriul jude?.

Penibilitate mai mare ca asta nu exist?, îns?, nici în acest caz nu se pune problema banilor publici cheltui?i aiurea în situa?ia în care un mare ?ef ?i-a angajat nevasta casnic? de la na?tere pân? în prezent ca directoare pe la o institu?ie a statului, iar o alt? persoan? care ar trebui s? ia la bani m?run?i institu?iile statului are so?ul angajat ca director într-o astfel de fabric? de cheltuit bani…

Penibilitatea acelui festival al turismului gorjean a fost, cu siguran??, un concurs de biciclete în urma c?ruia bykerii participan?i au primit mici suveniruri de la pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu. Mai bine de a?a nu se poate, min?i mai luminate ?i mai deschise nu g?se?ti p? p?mântul ?sta oricât te-ai str?dui, oricât a-i încerca.

În timp ce le?ina?ii care cheltuie banii aiurea pentru a?a-zis? promovare a turismului, ?mecherii pun jetul pe Poarta S?rutului ?i mai trucu un an, mai promovar?m turismul, dar niciun nenorocit nu ajunge în pu?c?rie, ba mai mult decât atât, umbl? pe strad? cu gâmfuri de mari personalit??i, pentru c?, de, au buzunarele pline din banii pro?tilor ce merg la casierie s? pl?teasc? toat? aceast? gol?nie.

• Badea CÂR?AN

02.11.2013. 15:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password