Primăria Târgu-Jiu a uitat promisiunile făcute celor de la Mall și Dedeman


Sud-africanii care s-au apucat de construc?ia mall-ului respect? planul de desf??urare a lucr?rilor ?i, probabil, în Târgu-Jiu va func?iona un mall pân? la sfâr?itul anului.
Cât va reu?i s? reziste acesta într-un ora? cu o putere de cump?rare tot mai sc?zut? r?mâne de v?zut, îns?, pân? atunci Prim?ria Târgu-Jiu ?i-a asumat ni?te obliga?ii. Reprezentan?ii Mall ?i Dedeman au cerut autorit??ilor locale din Târgu-Jiu s? demareze urgent lucr?ri care s? duc? la fluidizarea traficului din zona de sud a ora?ului, acolo unde o s? fie amplasate cele dou? entit??i comerciale.

Cei ce deja investesc în Târgu-Jiu au solicitat de luni bune lucrul acesta, temându-se c? din cauza traficului rutier clien?ii nu o s? le treac? pragul. Prim?ria a promis noi parc?ri, noi sensuri giratorii ?i alte lucr?ri ce ?in de fluidizarea circula?iei, îns?, pân? în prezent nu a f?cut nimic în acest sens. În condi?iile în care la un sfâr?it banal de s?pt?mân? traficul este aproape paralizat în zona Kaufland, ne putem imagina ce nenorocire o s? fie în zon? odat? cu deschiderea Mall ?i Dedeman. Pân? una, alta, Prim?ria Târgu-Jiu monteaz? panouri gigant pentru campania electoral?.

• Florin IORDACHE

10.05.2014. 00:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password