Preţul gazelor naturale creşte în aprilie

Pre?ul gazelor naturale va cre?te în luna aprilie, iar persoanele cu o situa?ie materil? dificil? vor fi sprijinite la plata facturii, a declarat, luni, agen?iei Mediafax, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri Tudor ?erban.

Din aprilie nu va mai putea fi ?inut? presiunea pe pre?. Comisia European? ne-a cerut s? preg?tim grafice pentru 2012-2013″, a afirmat ?erban.

Autorit??ile de la Bucure?ti trebuie s? prezinte Comisiei Europene, pân? în luna martie, un program privind liberalizarea pre?ului la gazele din produc?ia intern?, în urma solicit?rilor primite de la executivul Uniunii Europene.

Reprezentan?ii Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu au putut fi contacta?i pentru declara?ii.

Pre?edintele ANRE, Petru Lificiu, a afirmat, în decembrie 2009, c? pre?ul gazelor va fi men?inut cel pu?in pân? la 1 aprilie.

Anul trecut, pre?ul pl?tit de popula?ie pentru gaze naturale a sc?zut cu 8%. Gazele furnizate în regim reglementat, respectiv la pre?uri stabilite de ANRE, sunt cuprinse între 73,36 lei/MWh ?i 96,48 lei/MWh, în func?ie de consum.

25.01.2010. 19:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password