Preţul energiei la nivel mondial se poate tripla


Ministrul interimar al Economiei, Adriean Videanu, a declarat, mar?i, 11 noiembrie, c? formarea celor dou? companii energetice na?ionale este necesar? în condi?iile în care criza energetic? poate dura 20-30 ani, ceea ce ar putea conduce la o scumpire a energiei de trei-patru ori la nivel mondial.

“Criza energetic? ar putea d?inui în urm?torii 20-30 ani de zile. Oare ne permitem s? nu avem cantonate toate resursele energiei de baz?? S-ar putea ca energia s? fie de treipatru ori mai scump? la nivel mondial”, a spus Videanu, într-o conferin?? de pres?. El a subliniat astfel necesitatea form?rii celor dou? companii energetice na?ionale, care s? produc? la nivelul anului 2017 aproape jum?tate din necesarul de energie.

Videanu a ar?tat c? în lipsa form?rii celor dou? companii Hidroelectrica ar putea da faliment, în cazul în care România ar trece printr-o perioad? de cinci ani de secet?, primul pas dup? formarea celor dou? companii fiind privatizarea managementului, iar apoi privatizarea la Burs?.

“La orizontul anului 2017, produc?ia de energie va fi de 20% la o companie ?i de 20 ?i ceva la sut? la cealalt?, restul vor fi produc?tori priva?i, care vor crea o competi?ie real? pe pia??”, a spus Videanu.

Guvernul inten?ioneaz? s? înglobeze Hidroelectrica, Nuclearelectrica, complexurile energetice din Oltenia, Societatea Na?ioal? a Lignitului Oltenie ?i Compania Na?ional? a Huilei în dou? companii energetice.

Comasarea principalelor active de produc?ie a electricit??ii în dou? companii na?ionale poate duce la dobândirea unei pozi?ii dominante pe pia?? ?i la cre?terea pre?urilor, iar opera?iunea trebuie pus? în aplicare doar dup? avizul Consiliului Concuren?ei, a anun?at luni autoritatea de reglementare.
www.mind.ro

11.11.2009. 20:35


Dan 19.11.2009. 08:09

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password