Preţul electricităţii va scădea de la 1 ianuarie. Gazele se vor ieftini cu începere de la 1 iulie 2016


Pre?ul electricit??ii la consumator va sc?dea cu 5-6% la 1 ianuarie, dup? reducerea tarifelor de distribu?ie ?i a bonusului de cogenerare, iar gazele se vor ieftini cu începere de la 1 iulie 2016, a declarat joi, 26 noiembrie, pre?edintele ANRE, Niculae Havrile?.

“Tarifele la energia electric? vor sc?dea de la 1 ianuarie propor?ional cu sc?derea tarifelor de distribu?ie din cadrul pre?ului final. Tariful de distribu?ie va sc?dea cu un procent între 8 ?i 10%, ceea ce va genera în factura final? o sc?dere de 3-5%. De asemenea, va sc?dea bonusul de cogenerare cu 4%. Aceste elemente vor aduce o sc?dere final? a pre?ului de 5-6%, începând cu 1 ianuarie”, a afirmat ?eful Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În prezent, costul unui megawatt, achivalent cu consumul mediu anual al unui apartament, este de aproximativ 400 de lei plus TVA. Popula?ia urban? consum? între 2 ?i 3 MW pe an, dar în localit??ile rurale consumul este mult sub 1 MW anual, chiar ?i sub 0,5 MW/an.
“O sc?dere de 5% ar fi de 20 de lei plus TVA. Iar TVA nu va mai fi 24%, de la 1 ianuarie va fi 20%, deci e o sc?dere interesant?”, afirm? ?eful ANRE.
În ceea ce prive?te sectorul de gaze naturale, Havrile? a ar?tat c? tarifele vor fi modificate la 1 iulie 2016.
“A?a cum evolueaz? pia?a gazelor naturale în acest an, avem ?i o situa?ie favorabil? din punct de vedere al vremii, consider?m c? de la 1 iulie pre?urile la gazele naturale ca ?i marf?, pre?ul gazelor din produc?ia intern?, vor sc?dea cu cel pu?in 10%. La nivelul consumatorului industrial înseamn? o sc?dere de 5-6%, iar la nivelul consumatorului casnic nu exist? o alt? estimare decât cea din calendarele de liberalizare, este prev?zut? men?inerea pre?ului reglementat la un nivel mult mai mic decât pre?ul industrial”, a spus Havrile?.
El a amintit ?i de calendarul de liberalizare pentru consumatorii casnici, care vizeaz? o cre?tere anual? de 6 lei/MWh pân? în 2018.

27.11.2015. 12:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password