Preţul benzinei şi motorinei poate fi plafonat sau nu?

Exist? o lege în vigoare care d? posibilitatea guvernului s? plafoneze pre?ul carburan?ilor ?i anume: Legea 21/1996 anun?? av. Coltuc Marius, fondator Casa de avocatur? Coltuc.
Art. 4 din legea 21/1996 – Pre?urile produselor ?i tarifele serviciilor ?i lucr?rilor se determin? în mod liber prin concuren??, pe baza cererii ?i ofertei. Pre?urile ?i tarifele practicate în cadrul unor activit?ti cu caracter de monopol natural sau al unor activit?ti economice, stabilite prin lege, se stabilesc ?i se ajusteaz? cu avizul Ministerului Finan?elor Publice, cu excep?ia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prev?zute alte competen?e.   
În sectoarele economice sau pe pie?ele unde concuren?a este exclus? sau substan?ial restrâns? prin efectul unei legi sau datorit? existen?ei unei pozi?ii de monopol, Guvernul poate, prin hot?râre, s? instituie forme corespunz?toare de control al pre?urilor pentru o perioad? de cel mult 3 ani, care poate fi prelungit? succesiv pe durate de câte cel mult un an, dac? împrejur?rile care au justificat adoptarea respectivei hot?râri continu? s? existe.
Pentru sectoare economice determinate ?i în împrejur?ri excep?ionale, precum: situa?ii de criz?, dezechilibru major între cerere ?i ofert? ?i disfunc?ionalitate evident? a pietei, Guvernul poate dispune m?suri cu caracter temporar pentru combaterea cre?terii excesive a pre?urilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea m?suri pot fi adoptate prin hot?râre pentru o perioad? de 6 luni, care poate fi prelungit? succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persist? împrejur?rile care au determinat adoptarea respectivei hot?râri.
Pârvan: “Nu se poate face nimic, pre?urile vor continua s? creasc?”
Secretarul general al Asocia?iei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan, consider? c? „firmele petroliere fac ce doresc”. “Orice poate fi demonstrat, v? aduce?i aminte c? la 1 iulie 2008, bariul de petrol a ajuns la 147 dolari? În prezent, barilul de petrol se apropie de 120 dolari. Cât era pre?ul benzinei în 2008 ?i cât este în 2011? În afar? de proxenetism, droguri ?i Petrom a?i mai auzit ca cineva s? fac? profit? Exist? trei companii care ocup? pozi?iile dominante pe pia?a petrolier?. Nu se poate face nimic, pre?urile vor continua s? creasc?”, sus?ine reprezentantul AOAR.
?erb?nescu: “În România, singurul lucru pe care îl face capitalul str?in este jaful”
Analistul economic Ilie ?erb?nescu a declarat, referitor la scumpirile anun?ate de OMV, Petrom, c? „Orientul Mijlociu e un pretext. Petrom, care are monopol pe pia??, poate spori pre?ul cât vrea, pentru c? oricum nu va face nimeni nimic. Ca OMV, Petrom s? p??easc? ceva, e nevoie de dou? lucruri. Primul ar fi existen?a unei pârghii prin care statul s? controleze resursele ?i a doua ar fi existen?a Consiliului Concure?ei, care e mai mult de form?”. „OMV nu a redus niciodat? pre?ul carburan?ilor în România, iar statul nu are ce s? fac?, mai ales din cauz? c? ei au vândut monopolul Petrom OMV-ului. În România, singurul lucru pe care îl face capitalul str?in este jaful”, a afirmat ?erb?nescu.
Petrom: Pre?ul nu poate fi influen?at prin interven?ii administrative
Pozi?ia oficial? a OMV, Petrom este îns? una diferit?. Întreba?i dac? ar accepta o înghe?are a pre?urilor, reprezentan?ii companiei au declarat c? “pia?a carburan?ilor din România este o pia?? liber?, parte a pie?ei unice europene”. “Într-o astfel de pia??, pre?ul este determinat de cerere ?i ofert?, f?r? a fi influen?at prin interven?ii administrative. În cadrul acestei pie?e, activitatea Petrom se desf??oar? cu respectarea legisla?iei române?ti ?i europene în vigoare, inclusiv cu respectarea regulilor unei pie?e concuren?iale”, au explicat reprezentan?ii Petrom.
FMI ?i AIE, semnal de alarm? cu privire la pre?ul petrolului
În acest context, pre?ul mare al petrolului începe s? afecteze cre?terea cererii la nivel global, a avertizat Agen?ia Interna?ional? pentru Energie (AIE). Reprezentan?ii acesteia sus?in c? avansul pre?urilor ar putea, în ultim? instan??, s? fie moderat de încetinirea activit??ilor din economia mondial?, potrivit unei ?tiri publicate mar?i de Reuters. Agen?ia a avertizat îns? c? “exist? riscuri reale” ca un nivel al pre?urilor petrolului de peste 100 de dolari pe baril s? fie incompatibil cu ritmul anticipat Consultantul financiar Ionel Bl?nculescu consider? c?, dac? Guvernul va decide cre?terea impozitelor aplicate companiilor petroliere, acestea vor cre?te pre?ul la pomp? sau vor p?r?si România. Potrivit consultantului, pre?ul combustibililor în România este similar cu cel din vestul Europei, iar românii ar trebui s? lupte pentru cre?terea veniturilor, nu pentru sc?derea pre?ului la combustibili. Guvernul poate sa blocheze pre?ul la companiile petroliere pentru ?ase luni, îns? nu ar trebui s? o fac?, este de p?rere ?i Bogdan Chiri?oiu, pre?edintele Consiliul Concuren?ei. El consider? c? doar o sc?dere a taxelor ar putea determina o reducere a pre?urilor la benzin?. “Premierul a cerut o informare, Guvernul are posibilitatea s? blocheze aceste pre?uri ?i am spus c? recomandarea noastr? este negativ?, nu a fost niciodat? folosit? de cand exist? legea concuren?ei. Este dreptul Guvernului de a activa acel articol dar recomandarea noastr? este s? nu o fac?”, a spus Chiri?oiu la The Money Channel. El a explicat c?, în România, nu poate fi vorba de un abuz de pozi?ie dominant? pe pia?a combustibililor. Totusi ar trebui sa se aplice legea concurentei explica av.Coltuc Marius,fondator Casa de avocatura Coltuc
Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Fodator Casa de avocatura Coltuc
www.coltuc.ro

28.04.2011. 09:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password