Preşedintele Traian Băsescu a promulgat Legea de respingere a OUG privind deconcentratele


Pre?edintele Traian B?sescu a semnat vineri (12 martie 2010) decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 37/2009, privind unele m?suri de îmbun?t??ire a activit??ii administra?iei publice, a informat Administra?ia Preziden?ial?.
Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 37/2009 privind deconcentratele a fost declarat? neconstitu?ional? în octombrie 2009. Curtea Constitu?ional? a apreciat c? ordonan?a exprim? o tendin?? de politizare a structurilor guvernamentale din unit??ile administrativ-teritoriale, mai precis la nivelul jude?elor, ?i pune în discu?ie regimul constitu?ional ?i legal actual al func?iei publice. Pe 14 decembrie 2009, Senatul, în calitate de prim? Camer? sesizat?, a reexaminat legea în raport de decizia Cur?ii Constitu?ionale ?i a adoptat Legea pentru respingerea OUG. Proiectul a fost adoptat ulterior ?i de Camera Deputa?ilor. Ulterior, Guvernul a anun?at c? va ini?ia un proiect de lege care s? r?spund? observa?iilor f?cute de Curtea Constitu?ional?.
Astfel, pe 5 februarie, Guvernul a aprobat un proiect de lege privind numirea ?efilor de servicii deconcentrate, precizând c? noul text pune în acord prevederile actului normativ al Executivului cu decizia Cur?ii Constitu?ionale. Pe 22 februarie, plenul Senatului a aprobat noul proiect de lege al Guvernului de modificare a Statutului func?ionarilor publici.

13.03.2010. 19:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password