Președintele Eugen Pârvulescu, Dumnezeul de la Pandurii?

• Prunariu, Ciurel ?i C?linoiu, la mâna pre?edintelui executiv?

Continu?m ?i în num?rul de s?pt?mâna aceasta enumerarea unor posibile „jonglerii“ care s-ar fi f?cut pe bani mul?i la Pandurii Târgu-Jiu. S-a scris, s-a vorbit atât de mult de presupuse delapid?ri pe la echipa de fotbal încât oamenii s-au cam s?turat, de vreme ce justi?ia nu g?se?te, pân? în prezent, vinova?i de comiterea unor infrac?iuni.

Personajul de care tot vorbim de ceva vreme, Eugen Pârvulescu, este unul dintre „eroii“ principali de la Pandurii. El este implicat, mai nou, în scandalul iscat de transferul lui Alexandru Vlad ?i, deja mai multe publica?ii au început s? îi acorde aten?ie pre?edintelui executiv Pârvulescu. Acesta din urm? aduce juc?tori pe band? rulant? de la cum?tra Anamaria Prodan, nume?te antrenori la echipa a doua ?i, de parc? nu ar fi fost de ajuns atâtea „atribu?iuni“, Pârvulescu s-a ocupat ?i de aducerea de echipament la echip?, fapt care, spun gurile rele, l-ar fi deranjat pe Petre Grigora?.
Const?n?eanul era, la vremea aceea, antrenor principal la Pandurii ?i ipoteza bârfitorilor, conform c?reia între Grigora? ?i Pârvulescu a avut loc un conflict a fost alimentat? ?i de schimbarea echipamentului adus de Pârvulescu la solicitarea expres? a antrenorului const?n?ean.

• Poveste demn? de dosar penal

Eugen Pârvulescu ne-a recunoscut c? a adus la Pandurii mai multe accesorii sportive (echipament, în genere) de la o firm? de specialitate, marc? pe care Pandurii nu a folosit-o decât pentru pu?in timp. Pre?edintele executiv spune c? nu este nimic necurat în toat? aceast? poveste, fiindc? firma în cauz? a f?cut o sponsorizare c?tre clubul Pandurii, SPONSORIZARE CARE A FOST EVALUAT? LA 70.000 EURO! Prin aceste afirma?ii Pârvulescu a încercat s? ne conving? c? nu a f?cut decât bine echipei, dar s-a renun?at la respectiva marc? de echipament pentru c? „juc?torii spuneau c? nu st? bine pe ei“.

Pârvulescu uit? îns? dou? lucruri esen?iale:

1.Firma care a f?cut sponsorizarea o s?-?i treac? în portofoliu calitatea de fabricant de echipament sportiv pentru vicecampioana României ?i o participant? în grupele Europa League, ceea ce înseamn? c? Pandurii a f?cut publicitate unei firme m?runte din domeniu. O echip? precum Steaua, participant? ?i ea anul trecut în grupele unei competi?ii europene, a primit echipament sportiv cu nemiluita de la un produc?tor mai mult decât celebru ?i o sum? important? de bani doar pentru c? a folosit numai sigla produc?torului respectiv.

2.Suma de 70.000 de euro ca ?i sponsorizare în echipament sportiv despre care pomenea domnul Pârvulescu ne-a cam dat peste cap. A?a cum ne pricepem am c?utat s? facem câteva calcule simple ?i uita?i ce a reie?it… Aten?ie, vorbim despre echipamente sportive de fi?e produse de firme care domin? pia?a mondial?, c?rora nu le putem prezenta numele din motive lesne de în?eles, nu despre o firm? care poate fi catalogat? ca ?i medie. Pre?urile pe care vi le prezent?m sunt practicate de o firm? arhicunoscut? ca ?i seriozitate în România. Deci, s? începem calculele noastre f?cute pe genunchi, nu contabilice?te…

• Citi?i ?i num?ra?i la bani…

Am g?sit pe site-ul firmei cu notorietate despre care vorbeam treninguri nu bune, ci foarte bune la pre?uri de vârf ce se vând cu 90 de euro bucata. Un calcul simplu arat? c? dou? rânduri de treninguri cost? 180 de euro, iar dac? 35 de persoane din cadrul clubului ar fi primit treninguri toat? afacerea ar fi costat 6.300 de euro. Treninguri de firm? de fi?e!

Am s?rit cu adev?rat calul când am intrat în jocul lui Eugen Pârvulescu ?i am vrut s? credem c? Pandurii a mai primit ca sponsorizare ?i 100 de mingi „de la mama lor“ la valoarea de 100 de euro bucata (!!!) ?i acestea costau 10.000 de euro! Tand? pe mand?, 70 de treninguri ?i 100 de mingi produse de firme cu renume costau pân? acum 16.300 de euro.

Nu am uitat nici tricourile ?i ?orturile… Pre?ul prezentat de firma de fi?e a fost rotunjit valoric în plus de c?tre noi ?i am ajuns la 150 de euro/echipament. Considerând c? firma cu care Pârvulescu a intrat în contact a livrat patru rânduri de echipament la 25 de persoane rezult? c? s-au mai investit în Pandurii înc? 15.000 de euro. Total sponsorizare pân? în prezent 16.300 (!!!) 70 treninguri ?i 100 de mingi + 15.000 de euro 100 de tricouri, 100 ?orturi, 100 ciorapi, toate marc? de top = 31.300 de euro sponsorizare.

Suntem largi la inim? ?i mai ad?ug?m 9.000 de euro sponsorizare în alte articole sportive ?i ajungem tras de p?r la 40.000 de euro sposorizarea mult trâmbi?at? de Pârvulescu. Pentru a v? exemplifica evaluarea noastr? ?i diferen?ele dintre firmele de fi?e despre care vorbim (fa?? de firma cu sponsorizarea adus? de Pârvulescu), exemplific?m cu bluza RSPLTS care cost? 160 RON, bluza NPC HC VAPOR care cost? 219 RON, tricoul NITROGHARGE care cost? 135 RON, ?ortul SAID 90 RON, pentru a v? da seama care sunt pre?urile unor accesorii sportive cu adev?rat de fi?e. Cu toate c? firma „prieten?“ lui Pârvulescu nici nu poate emite preten?ii în fa?a unor asemenea produse fabricate branduri celebre tot r?mâne o diferen?? de minim 30.000 de euro pân? la a?a-zisei sponsoriz?ri.

• Prunariu, Ciurel, C?linoiu, poli?ie ce p?zi?i?

Auditul de la Pandurii a fost demarat de ceva vreme ?i a?tept?m rezultate spectaculoase, pentru c? a?a au fost anun?ate. Se vorbea de zorn?it de c?tu?e, despre infrac?iuni majore, despre s?r?cirea clubului ?i folosirea brandului Pandurii în scopuri personale… A?tept?m ca domnii enumera?i mai sus ?i organele abilitate (Poli?ie, Parchet) s? caute r?spunsuri legate de articolele prezentate pân? acum în Ziarul Gorjului ce fac referire la activitatea domnului Pârvulescu. Avem r?bdare ?i o s? continu?m sesiz?rile ?i cu alte dezv?luiri.

• Aurel M?CE?ANU

11.04.2014. 22:54


pe ei,pe… 22.04.2014. 06:13

pt Rica 21.04.2014. 18:16

Paradoxul 19.04.2014. 01:58

Prunariu, Ciurel, C?linoiu, poli?ie ce p?zi?i? 17.04.2014. 17:41

aurel macesanu 17.04.2014. 16:29

spion 16.04.2014. 20:36

Teme 16.04.2014. 18:23

pentru Piturca 13.04.2014. 23:12

Gica 13.04.2014. 23:07

GC 13.04.2014. 22:48

piturca 12.04.2014. 11:48

parinte 12.04.2014. 09:25

sarba 12.04.2014. 08:01

dragi tovar?si 12.04.2014. 00:34

suporter 12.04.2014. 00:08

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password