Preşedintele AVAS interesat de finanţarea clubului „Pandurii“

Noii directori ai Complexurilor Energetice Turceni ?i Rovinari vor contesta în instan?? contractele colective de munc? negociate cu sindicatele, pentru a modifica capitolele privitoare la finan?area cluburilor de fotbal, ca fiind ilegale.

Pre?edintele Clubului „Energia“ Rovinari ?i pre?edinte al sindicatului din CE Rovinari, Marin Golea, îl va da în judecat? pe directorul general al Complexului, pentru „necolaborare“ cu partenerul de dialog.

În urm? cu câteva zile, directorul general al Complexului Energetic Rovinari, Lauren?iu Ciurel, a anun?at c? va contesta în instan?? contractul colectiv de munc? (c.c.m.).

Într-unul dintre capitolele c.c.m. este prev?zut? ?i finan?area Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, dar ?i a Clubului „Energia“ Rovinari, condus de sindicalistul Marin Golea. Ambele cluburi vor primi în acest an de la CE Rovinari, 49 miliarde de lei, sub form? de cheltuieli sociale. Aceast? prevedere este cuprins? în contractul colectiv de munc? semnat între fosta administra?ie a CE Rovinari ?i sindicali?ti, la 1 aprilie 2007. Noul director general, nu a fost de acord cu imensele sume acordate pentru sport, înc? de când era director la investi?ii, în condi?iile în care plafonul de 2 la sut? din fondul de salarii (din care trebuie pl?tite activit??i cu adev?rat sociale), a fost dep??it cu vârf ?i îndesat.

Ca atare, Ciurel s-a hot?rât s? conteste contractul colectiv de munc?, în instan??, pentru ca sumele s? fie modificate sim?itor. „Toate aceste fonduri alocate ca cheltuieli sociale nu trebuie s? dep??easc? 2% din fondul de salarii. Aceast? cot? poate fi dep??it? numai în urma unei rectific?ri bugetare ?i dac? se face în folosul salaria?ilor“, a precizat Ciurel. De notat este faptul c?, în jurul subiectului privind finan?area clubului de fotbal „Pandurii“, au existat mai multe controverse de-a lungul timpului. Printre finan?atori se num?r? ?i Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO) ?i Complexul Energetic Turceni. SNLO va acorda în acest an, un milion de euro clubului de fotbal, iar CE Turceni va contribui într-un mod asem?n?tor, dac?, evident, situa?ia contractelor colective de munc? nu se va schimba.
„Vom face front comun“
Dup? ce ministrul Economiei, Varujan Vosganian a trimis o echip? ca s? verifice cum ?i în ce mod s-a hot?rât finan?area clubului lui Marin Condescu, imediat dup? schimb?rile directorilor unit??ilor energetice, „frâiele“ au fost preluate de pre?edintele AVAS, Teodor Atanasiu. Noul director al Complexului Energetic Turceni, Mirel Cristea, a declarat c? Atanasiu I-a atras aten?ia în ceea ce prive?te finan?area fotbalului târgujian, din banii complexului: „Chiar domnul Atanasiu mi-a trasat o sarcin?, ca s? spun a?a…adic? s? m? informez în ceea ce prive?te contractul cu clubul sportiv. Nu ?tiu ?i nu am am?nunte acum despre suma cu care ar trebui s? contribuie ?i Complexul Turceni, îns? m? voi conforma. B?nuiesc c? asemenea „cheltuieli sociale“ au fost incluse ?i în contractul colectiv de munc? ?i voi ac?iona ca atare. Probabil c? vom face front comun, ?i voi contesta ?i eu în instan?? c.c.m.-ul, pentru c? mi se pare normal ca în cazul unei ilegalit??i, s? ac?ion?m la fel ca cei de la Rovinari“, a mai spus Mirel Cristea.
„Ne întâlnim la bar?!“
Liderul de sindicat ?i pre?edinte al Clubului „Energia“ Rovinari, Marin Golea, a declarat c? c.c.m. –ul nu poate fi modificat „dup? cum dore?te orice director“. De altfel, acesta nici nu crede c? directorul Ciurel poate ob?ine câ?tig de cauz?: „Contractul colectiv de munc? este valabil patru ani de acum înainte. A fost o comisie de negociere, iar domnul Ciurel ni nu a venit la negocieri. Unele clauze se pot renegocia, dar sub nicio form? nu cred c? c.c.m.-ul va fi modificat. Banii aloca?i mi?c?rii sportive se justific?, oricum. Ei sunt folosi?i pentru cantonamente, salarii, etc. Pe domnul Ciurel îi deranjeaz? doar finan?area clubului condus de Marin Condescu. Are o disput? mai veche cu acesta….A?a c?, ce s? zic, ne întâlnim la bar?!

Domnul Ciurel nu a apucat s? se obi?nuiasc? cu mersul lucrurilor, poate c? nu ?tie…Nu ?tie nici câ?i directori sunt la CE Rovinari. Nu sunt 15 a?a cum a spus c? va schimba, ci 11. Cert este c?, a?tept s? treac? cele 30 de zile de la numirea lui în func?ie, pentru a-l da în judecat?, deoarece nu colaboreaz? deloc cu partenerul s?u de dialog, cu sindicatele.

El vorbe?te mai mult cu presa. El evit? s? aib? întâlniri în plen. Poate îi e team? c? nu e recunoscut ca director… Revenind la banii pentru sport, ceea ce nu mai ?tie domnul Ciurel este ?i c? ministrului Vosganian, sumele ce sunt acordate mi?c?rii sportive, i-au p?rut aproape ridicole. Pân? la urm?, patronul sportului din Gorj este Ministerul Economiei, pentru c? sumele au fost aprobate de minister“, a mai spus Marin Golea.

M.C.H.

06.06.2007. 15:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password