Premierul Victor Ponta vrea facturi mai mici la curent

Primul ministru Victor Ponta a declarat, la Summitul Consiliului European de la Bruxelles, c? ree?alonarea subven?iilor pentru energie verde va avea efect în factur?, subliniind c? România are un important segment de popula?ie care “trebuie protejat” fa?? de cre?terea pre?urilor la energie.
“S-a ajuns la o concluzie privind energiile regenerabile: continu?m investi?iile, îns? trebuie s? facem în a?a fel încât ?i aceste surse de energie regenerabil? s? aib? un beneficiu, în a?a fel încât subven?iile s? fie cât mai sc?zute. Pentru România avem în vedere o balansare a politicii de subven?ionare a energiei regenerabile astfel încât costurile rezultate s? fie suportabile atât pentru zona de industrie, cât ?i pentru popula?ie”, a spus premierul, într-o conferin?? sus?inut? la finalul summit-ului.

Printre aspectele sociale ale politicii energetice, Victor Ponta a men?ionat faptul c? s-a p?strat politica de sus?inere ?i sprijin pentru consumatorii vulnerabili.
“S-a reliefat importan?a investi?iilor în energie pentru a se crea noi locuri de munc?, s-a p?strat politica de sus?inere ?i de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. România are o categorie important? de popula?ie care trebuie protejat? fa?? de cre?terea pre?ului la energiei”, a punctat Ponta.
Întrebat dac? noua politic? include ?i diminuarea subven?iilor pentru energie, Ponta a explicat: “Nu le diminu?m, ci le e?alon?m. Facem o anumit? ree?alonare care s? fac? sustenabil? în primul rând activitatea economic? – pentru c?, ?ti?i foarte bine, mari uzine sunt afectate de cre?terea pre?ului la energie ?i de plata certifictatelor verzi -, dar, în acela?i timp, ?i pentru popula?ie, pentru c? ?i pe factura fiec?ruia dintre noi apar certificatele verzi. Ori, încerc?m s? facem un tip de ree?alonare, s? împingem pu?in subven?iile. România are în acest moment cel mai generos sistem de subven?ii”.
Victor Ponta a precizat c? la Summit-ul Consiliului Europei s-a discutat ?i despre exploatarea gazelor de ?ist. “S-a discutat de un sprijin important din partea Poloniei, a noastr?, a altor ??ri care exploateaz? gaze de ?ist. Exist? în mod clar o op?iune de a permite membrelor UE s? adapteze legisla?ia pentru a încuraja exlor?rile ?i exploat?rile. Nu se va construi o politic? unic? european?, dar ??rile care merg în aceast? direc?ie au garan?ia c? orice surs? nou? de energie este binevenit?, evident cu respectarea normelor de protec?ie a mediului”, a spus Ponta, ad?ugând c? un al treilea subiect de mare importan?? a fost îmbun?t??irea infrastructurii de transport la energie ?i de interconectare

23.05.2013. 15:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password