Pregătirea privatizărilor Hidroelectrica și CE Oltenia, printre prioritățile Ministerului Energiei

Ministerul Energiei a inclus printre priorit??ile sale încurajarea produc?iei de resurse energetice primare din surse indigene, dezvoltarea de noi perimetre de produc?ie în Marea Neagr?, precum ?i continuarea preg?tirii Hidroelectrica ?i Complexului Energetic Oltenia pentru privatizare, conform listei de priorit??i strategice ale institu?iei, publicate vineri pe site-ul Guvernului.
La capitolul Securitatea aprovizion?rii cu energie ?i siguran?a func?ion?rii sistemului energetic na?ional, documentul men?ioneaz?: “Încurajarea produc?iei de resurse energetice primare din surse indigene, ca parte a politicii energetice; proiect de HG ?i Ordin de Ministru privind programul de constituire a stocurilor de combustibili pentru func?ionarea în siguran?? a SEN; dezbatere privind introducerea obligativit??ii de stocare a gazului natural la nivelul capacit??ilor de depozitare opera?ionale existente la nivelul ??rii; continuarea interconect?rii sistemelor na?ionale de transport energie electric? ?i gaz natural cu Republica Moldova ?i cu celelalte state vecine; promovarea activ? a proiectului de gazoduct BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria) ?i a Coridorului Vertical (Grecia-Bulgaria-România) ?i dezvoltarea unor noi perimetre de produc?ie în Marea Neagr?”.
De asemenea, ministerul ?i-a mai propus continuarea proiectelor de eficien?? energetic? ?i monitorizarea îndeplinirilor asumate în ceea ce prive?te reducerea gazelor cu efect de ser?.
Va continua ?i procesul de eficientizare ?i restructurare a companiilor unde statul de?ine participa?ii, odat? cu promovarea unui set de reguli pentru prevenirea faptelor de corup?ie, odat? cu depolitizarea managementului. Totodat?, ministerul va continua preg?tirea companiilor Hidroelectrica ?i Complexul Energetic Oltenia în vederea privatiz?rii.
Patru mari proiecte vor fi analizate, în vederea perspectivelor de realizare: reactoarele 3 ?i 4 de la Cernavod?, hidrocentrala Tarni?a, cablul submarin România-Turcia, precum ?i un nou grup de producere a energiei la termocentrala Rovinari.
În perioada ianuarie — martie, ministerul ?i-a asumat realizarea unei analize-diagnostic a sistemului energetic românesc pe întregul lan? produc?ie — transport — distribu?ie — furnizare, mai precizeaz? documentul citat.
În plus, pân? în septembrie — octombrie, ministerul ?i-a propus definirea consumatorului vulnerabil de energie ?i modificarea legisla?iei în vigoare pentru definirea consumatorului protejat.
O m?sur? deja anun?at? de minister este ?i finalizarea Strategiei energetice 2016-2035 pân? în luna septembrie a acestui an.
AGERPRES

17.01.2016. 10:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password