PREFECTURA/Titluri de proprietate pentru parohiile gorjene

Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj a emis pân? la sfâr?itul anului 2008, pentru parohiile de la nivelul jude?ului Gorj peste 260 de titluri de proprietate. Pân? la sfâr?itul anului 2008, Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj a restituit parohiilor o suprafa?? de 3.570 de hectare, respectiv 265 titluri de proprietate.

Potrivit lui Victor Ban?a, prefectul jude?ului Gorj, retrocedarea acestor terenuri s-a f?cut atât în baza legii 18/1991, cât ?i în baza legii 1/2000 cu complet?rile ?i modific?rile aduse de legea 247/2005. În aceast? ordine de idei, Victor Ban?a a mai precizat faptul c? localit??ile cu cele mai multe titluri de proprietate emise sunt: Bâlteni, B?l?ne?ti, Bor?scu, Crasna, D?ne?ti, Polovragi ?i Tismana.

În continuare, Institu?ia Prefectului Gorj ?i-a propus s? finalizeze procesul de retrocedare c?tre parohiile din Gorj, astfel încât s? fie clarificat regimul juridic al tuturor propriet??ilor acestora în vederea eligibilit??ii pentru accesarea proiectelor aferente Fondurilor Europene.

Trebuie men?ionat faptul c?, jude?ul Gorj are cele mai multe biserici din lemn din ?ar?, patrimoniul acestuia fiind de peste 120 l?ca?uri de cult, ce formeaz? un veritabil poten?ial spiritual, cultural ?i turistic autohton demn de exploatat.

13.02.2009. 13:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password