PREFECTURA/Solutionari in 2008

Comisia Jude?ean? GORJ, condusa de prefectul jude?ului, Victor BAN?A, a solu?ionat în anul 2008 un num?r de 20 de cereri prin care s-au solicitat desp?gubiri pentru bunurile sechestrate, re?inute sau r?mase în Basarabia, Bucovina de Nord ?i ?inutul Her?a. De precizat faptul c? pentru un num?r de 18 dosare au fost adoptate hot?râri de admitere privind acordarea de desp?gubiri, hot?râri ce au fost transmise la Autoritatea Na?ional? pentru Restituirea Propriet??ilor, Serviciul pentru aplicarea Legii nr.290/2003, celelalte dou? dosare fiind respinse din cauza lipsei documentelor necesare.

Comisia Jude?ean? a analizat ?i solu?ionat dosarele prin care s-au solicitat desp?gubiri conform legii 290/2003, potrivit normelor metodologice prin care au fost stabilite criteriile ?i metodologia de evaluare, modalit??ile de acordare a compensa?iilor ?i de stabilire a cuantumului desp?gubirilor pentru terenuri agricole ?i terenuri cu vegeta?ie forestier?, pentru construc?iile cu destina?ie de locuin?e, anexe gospod?re?ti ori alte utilit??i, precum ?i pentru recoltele neculese în anul p?r?sirii for?ate a bunurilor.

29.01.2009. 12:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password