PREFECTURA/Pod pentru satul Mierea

Ca urmare a precipita?iilor abundente c?zute în ultima perioad?, dalele de beton care f?ceau leg?tura cu satul Mierea au fost deplasate, iar aproximativ 50 de familii au r?mas relativ isolate. Pentru cunoa?terea ?i remedierea situa?iei, prefectul de Gorj, Victor Ban?a a ?inut o permanent? leg?tur? cu Viorel Dr?gu?in, primarul comunei Cru?e? ?i au hot?rât ca odat? cu retragerea apelor s? se ia toate m?surile necesare rezolv?rii problemei.

Podul din satul Mierea, comuna Cru?e? a fost construit înainte de anul 1989 de fosta Schel? de Extrac?ii Petrol Stoina. În momentul de fa?? exist? un proiect ce vizeaz? construirea unui nou pod în valoare de aproximativ 30 de miliarde ROL. În acest sens, Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj a convocat în cursul zilei de sâmb?t?, 30 ianuarie, Grupul Tehnic pentru Situa?ii de Urgen?? pentru întreprinderea demersurilor necesare în vederea înaint?rii documenta?iei la Guvernul României.

Ban?a a convocat sâmb?t?, 30 ianuarie, membrii Grupului de Suport Tehnic pe domeniul Fenomenelor Meteorologice Periculoase. La întâlnire au participat reprezentan?ii Inspectoratului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj , Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, G?rzii de Mediu Gorj, Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi Gorj , Serviciului de Gospod?rire a Apelor Gorj, cât ?i primarul comunei Cru?e?.

Astfel, s-a avizat hot?rârea de execu?ie în regim de urgen?? pentru efectuarea de demersuri la Ministerul Administra?iei ?i Internelor în vederea construirii unui pod în satul Mierea, comuna Cru?e? din fondul special de interven?ii la dispozi?ia Guvernului României. Responsabilitatea ducerii la bun sfâr?it a acestui proiect revine Institu?iei Prefectului jude?ului Gorj, consiliului local Cru?e? ?i prim?riei comunei Cru?e?

Traficul rutier în satul Mierea, comuna Cru?e? a fost reluat, circula?ia realizându-se pe dou? c?i, respectiv puntea pietonal? ?i platforma de beton.

02.02.2009. 10:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password