PREFECTURA/40.175 documente inregistrate in 2008

În cadrul compartimentului Rela?ii Publice ?i Secretariat s-a asigurat primirea, înregistrarea ?i eviden?a coresponden?ei generale ?i a peti?iilor adresate Institu?iei Prefectului, astfel încât în anul 2008 au fost înregistrate un num?r de 40. 175 documente. Din totalul de 40 175 documente, un num?r de 1.737 reprezint? peti?ii , 604 cereri pentru audien?? ?i 63 cereri privind informa?iile de interes public.

Din peti?iile înregistrate la Institu?ia Prefectului – Jude?ul Gorj în anul ce tocmai a trecut, 20 reprezint? solicit?ri de ajutor social, 7 reprezint? solicit?ri de locuin??, 7 reprezint? solicit?ri de locuri de munc?, 270 reprezint? diverse solicit?ri, 32 reprezint? sesiz?ri ?i reclama?ii privind activitatea unor primari, viceprimari, secretari ai unor localit??i din jude?ul Gorj, func?ionari din cadrul prim?riilor sau alte institu?ii publice din jude?, sau referitoare la alunec?ri de teren, inunda?ii, iar 1.401 peti?ii au ca obiect legile propriet??ii.

În ceea ce prive?te rezolvarea acestora, 941 au fost solu?ionate pozitiv sau par?ial pozitiv, 461 redirec?ionate, 295 sunt în curs de solu?ionare, iar 40 au fost clasate direct.
28 ianuarie 2009 Biroul de pres?

29.01.2009. 12:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password