Prefectul Teo vrea să pară impunător, dar ţoalele de firmă nu-l ajută


Muic????? suntem neam de piatr? cu a?a prefect pe vatr?/C? Ponta de nu era/Teo lini?tit st?tea!
Gorjul este condus de o perioad? bun? de timp de un prefect tân?r, mai tân?r decât Prip?ru? P?tru, viteazul din basmele copil?riei noastre, care odat? ce înghi?ea o boab? de piper devenea voinic ?i sc?pa nevoia?ii de greut??i.
Prefectul Teo, ales de premierul Ponta s?-l urmeze în via?a politic? ?i, ptiu drace, poate chiar în oarece afaceri chiar crede c? este reprezentantul guvernului în teritoriu.

Acesta încearc? s?-?i ia rolul în serios, îns?, problema este c? numai scrib?l?ii pe dou? napolitane, cu ma?ele fripte de o sl?nin? afumat? ?i o ceap? ro?ie spart? încearc? s? conving? popula?ia c? jude?ul numit Gorj are prefect. Mai deun?zi, m? pus? dracu’ de trecui prin fa?a poli?iei ?i vrus?i s? zic ?i eu vreo dou? vorbe tovar??ului Viorel Salvador Caragea, el comandante de la poli?iote jude?ene. Nu mai vorbisem cu el mai pe îndelete de circa doi ani ?i vroiam s?-l întreb de ni?te chestiuni, îns?, domnul Caragea mi-a f?cut semn c? se afl? într-o discu?ie cu domnul prefect exact în scara poli?iei ?i nu poate s?-mi acorde un minu?el…

Omule, bun, sincer, nu m? deranja cu nimic situa?ia dac? prefect?ra?ul ?sta, Teodorecu nu s-ar fi întors cu mâinile în buzunar spre mine ?i prin ochelarii s?i cei ?mecheri se uita la o a?a putere de n?rod pl?titor de taxe ?i impozite ca la un r?h??el de c??el ce urmeaz? s? fie eutanasiat. Mult nu mi-a trebuit s?-i explic c? am trecut prin prea multe tragedii în ultima vreme, am v?zut prea mult? suferin??, c?ci, altfel mergeam la pila lui Ponta ?i-i explicam c? eu chiar am f?cut ceva pentru ?ara asta, nu am încasat bani de pe urma „nenoroci?ilor“ care ?i-au rupt oasele prin schimbul doi ?i trei.

Furia mi-a trecut repede pentru c? dincolo de hainele de firm? pe care le poart?, prefectul, cu siguran??, e un b?rbat super-bine ?i m? mir c? n-au fugit toate play-mioarele la Târgu-Jiu ca s? îl cunoasc?… Frustrarea de om cinstit, pl?titor de taxe ?i impozite mi-a trecut când am con?tientizat în ce situa?ie penibil? se afl? marele prefect. Cu mâinile la pozonare, urcat pe trotuar, încerca s?-i explice ceva foarte serios lui Caragea, îns?, acesta din urm?, de?i se afla cu o palm? mai jos, pe caldarâm, se uita la el de sus, îl aproba, dar ce o fi fost în gândul lui numai Dumnezeu ?tie…

Auzisem eu în copil?rie expresii de genul „b?i, limbricule“, „b?i, pu??“, b?i, muciosule“ ?i altele. S? fi trecut prin mintea viitorului chestor Carage vreuna din expresiile astea? Nu avem de unde s? ?tim îns? v? l?s?m pe dumneavoastr? s? ghici?i.

• Tot prefectul e prefect/Ne umbl? la intelect

C? tot vorbim despre importan?a ?i impozan?a domnului prefect Teodorescu, Domnia Sa ?i-a mai dat în petec înc? o dat? mai acu’, când începu ?coala… Doi mârtani o d?dur?, v?rule, pe mangleal? ?i filmule?ul ajunse pe internet, iar dup? internet la televiziunile care, de la o vreme, nu mai caut? subiecte, ci le a?teapt? doar la Parchet, Tribunal ?i în fa?a poli?iei.

Cum f?cea ?i Gogu B?ndaric?, zmardouiul de la mine din cartier, prefectul uria? al jude?ului l-a chemat la ordin pe Inspector General ?colar Isfan ?i l-a luat la rost bine de tot pentru fapta smardeia?ilor. M?, tat?, tot jude?ul, de la Dobri?a tbc-i?tilor, pân? la Turceniul b?ie?ilor veseli, s-a ridicat în picioare, a început s? aplaude sacadat ?i s? strige: „Jude?ul are prefect/Care cere mult respect!“ Cum mardeia?ii î?i fac de cap pe la ?coal? ?i fetele care fac streaptease în loc de matematic?, îns?, s? ie?i în pres? s? faci t?mb?l?u pe astfel de probleme pare cel pu?in penibil.

?tim cu to?ii c? decând lumea ?i p?mântul elevii deabia a?teptau pauza ca s?-?i mai dea câte una la geoale, dar domnul prefect Teodorescu pare s? nu fi trecut prin înv???mântul ?i ?coalele din România. Ca un ?ugulan s?rac, am?rât ?i bolnav pe deasupra, sincer s? fiu m? a?teptam ca domnul prefect, împreun? cu ceilal?i reprezentan?i ai jude?ului s? rezolve ?i s? s?-?i fac? publicitate în media cu alte probleme, cum ar fi, de exeplu: lipsa apei curente în atâtea ?i atâtea ?coli din jude?, lipsa combustibilului pentru iarn? în acelea?i ?coale, a?a zisele toalete din fundul gr?dinii, a?a zisele ?coli care o iau la vale în urma alunec?rilor de teren, consumul de droguri ?i prostitu?ia ce au loc în liceele jude?ului…

S? vorbeasc?, poate, despre faptul c? elevii nu mai au bani s? ajung? la ?coal?, pentru c? nu li se mai deconteaz? transportul timp de luni întregi, c? profesorii se afl? în multe cazuri în aceea?i situa?ie, ca s? nu mai vorbim despre dasc?lii de printr-o comun? care nu s-au dus la ?coal? vreo dou? s?pt?mâni de?i clopo?elul sunase mai ceva decât sirenele antiaeriene ale lui Sadam Hussein. Ei, bine, aceste „probleme“ nu au fost luate în calcul la modul foarte serios în media local? de c?tre prefect ?i jurnali?ti ?i, probabil, foarte curând, o s?-l vedem pe urma?ul de la Gorj al lui Ponta cu alte ?oale de firm? la vreo lansare unde o s? aib? loc o sporovoial? care te arunc? direct pe prima pagin? a ziarelor.

Cu toate astea, smardeia?ii î?i vor împ?r?i pumni prin ?coli în continuare, dar, din nefericire, spitalele se vor umple de copii nevinova?i, iar ?colile se vor goli din cauza s?r?ciei în care tr?iesc micu?ii. Ce zice?i, domn prefect, nu mai vre?i pe prima pagin?? Ne oferim noi s? v? facem o fotografie al?turi de domnul Ponta într-un WC din fundul cur?ii ce apar?ine de Gorjul anului 2013 pe care, cu onor, îl conduce?i. Gratuit ?i la orice or?. Promitem!

Aurel Macesanu

21.10.2013. 23:09


Miri 21.11.2013. 15:26

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password