Prefectul de Gorj: “Vreau un raport cu cei mai mari evazionişti din judeţ”

În cadrul întâlnirii prefectului Vasile Liviu Andrei cu ?efii serviciilor deconcentrate de luni, 17 mai, prefectul a solicitat Inspectoratului Teritorial de Munc? Gorj o situa?ie cu ajutoarele sociale acordate de prim?rii.
„Vreau s? ?tiu fiecare comun? câte ajutoare sociale are în plat? la ora actual?. Acolo unde num?rul ajutoarelor a crescut, dosarele trebuie verificate. Am informa?ii c? unele dosare de ajutor social au fost f?cute pe interese“, a precizat Liviu Andrei.

Prefectul jude?ului Gorj a reiterat importan?a diminu?rii evaziunii fiscale mai ales
în contextul în care Guvernul trebuie s? ia m?suri drastice de austeritate. „?ti?i foarte bine c? dac? am ajunge la 70-80% cu colectarea banilor la buget, România ar sc?pa mai repede din criz?. Trebuie s? ne facem datoria ?i s? diminu?m num?rul evazioni?tilor din jude?ul Gorj, pentru c? din informa?iile pe care le am suntem pe podium. Vreau un raport cu cei mai mari evazioni?ti din jude?. Prioritatea este colectarea de fonduri ?i respectarea legii. Nu avem alte priorit??ii“, a declarat Vasile Liviu Andrei.

În cadrul ?edin?ei s-a f?cut referire ?i la zona turistic? Rânca. Prefectul jude?ului Gorj a solicitat institu?iilor abilitate s? desf??oare în continuare verific?ri, iar cei care nu respect legea s? fie sanc?iona?i. „Trebuie s? ?tie to?i c? trebuie s? î?i fac? treaba respectând legisla?ia în vigoare. Dac? unui comerciant din Rânca îi convine s? fac? un miliard de lei vechi pe zi ?i s? dea amend? un miliard jum?tate, e treaba lui. Eu cred c? decât s? dea amend? mai bine intr? în legalitate. În Rânca vor fi echipe de control în fiecare zi“, a mai ad?ugat prefectul.

18.05.2010. 09:13


mahmur 26.05.2010. 19:21

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password