Prefectul a controlat, dar nu a mai amendat

Primarii din jude? au fost controla?i din nou de c?tre Prefectur? pentru felul în care î?i fac treaba, îns?, de data aceasta, niciunul dintre ei nu a mai fost amendat, de?i neregulile nu au lipsit.

Victor Ban?a ?i cei doi subprefec?i ai jude?ului, Constantin Dumitrescu ?i Sorin Arjoca, au verificat aproape 20 de prim?rii gorjene, prefectul afirmând c? a?a a primit dispozi?ie de la Ministerul Internelor ?i Reformei Administrative. Controlul s-a f?cut împreun? cu reprezentan?i ai Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj, ace?tia verificându-i pe primari în special asupra con?inutului documentelor prezentate la control.

Victor Ban?a a controlat prim?riile din Alimpe?ti, Benge?ti-Ciocadia, Polovragi, Baia de Fier ?i Bumbe?ti-Pi?ic. Prefectul nu a mai fost atât de vehement ca în trecut în discu?iile pe care le-a avut cu reprezentan?ii autorit??ilor locale.

05.10.2008. 21:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password