Poziţia UNSR faţă de proiectul Legii Educatiei Nationale

“În cadrul dezbaterilor ce au avut loc pe tema Legii Educa?iei Na?ionale, reprezentan?ii studen?ilor au adus în aten?ia public? numeroase nereguli existente în acest proiect de lege, care încalc? sistematic ?i ostentativ multe dintre drepturile studen?ilor, cât ?i prevederi ale Pactului Na?ional pentru Educa?ie.

De-a lungul celor aproape 4 saptamani de dezbateri publice asupra Legii Educatiei, UNSR a întreprins numeroase ac?iuni în sprijinul studen?ilor ?i îmbun?t??irii sistemului de înv???mânt superior, participând activ si intens la consult?rile ministerului cu partenerii sociali, precum ?i la grupurile de lucru organizate în acest sens.

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului (MECTS) a neglijat în totalitate demersurile ?i propunerile de amendamente ale liderilor studen?ilor cu privire la noua lege.

Mai mult decât atât, reprezentan?ii ministerului au tratat cu superficialitate rezolu?ia semnat? de studen?ii senatori din zece centre universitare, convoca?i de c?tre UNSR, niciuna din propunerile de modific?ri cuprinse în rezolu?ie, neregasindu-se în varianta de Lege transmis? c?tre Parlament.

De asemenea, reprezentan?ii ministerului au înc?lcat principiile ?i punctele cuprinse în parteneriatul pe care Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România (U.N.S.R) l-a realizat cu MECTS, în definitiv, anulându-l.

Prin urmare, Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România (U.N.S.R) respinge vehement noua form? a proiectului legilslativ.
U.N.S.R a hot?rât s? sus?in? ac?iunile sindicatelor din înv???mântul superior, drept pentru care va lua atitudine joi, 22 aprilie 2010, si va sf?tui studen?ii din toat? ?ara, s? urmeze exemplul cadrelor didactice ?i s? nu intre la cursuri.

,,Este inadmisibil ceea ce se întâmpl?. Ne-am s?turat ca Ministerul Educa?iei, Cercet?rii,
Tineretului ?i Sportului s? nesocoteasc? drepturile noastre ?i s? desconsidere întregul demers de amendare a proiectului Legii Educa?iei Na?ionale. Nu putem accepta s? fim da?i la o parte, mai ales când principalii care vor suferi în urma promulg?rii acestei legi vom fi noi, studen?ii.
Ne opunem experimentelor de cea mai joas? spe?? pe care ministrul Daniel Funeriu le catalogheaz? ca fiind o reform? de calitate a sistemului educa?ional ?i nu vom renun?a la promovarea principiilor democratice, europene dup? care trebuie s? se produc? o schimbare benefic? în înv???mântul superior”, a declarat Ion Poenaru, pre?edintele U.N.S.R

Printr-o ini?iativ? de solidaritate, federa?ia va respecta calendarul ac?iunilor sindicatelor din educa?ie, la nivel na?ional ?i va mobiliza studen?ii s? ia atitudine în acest sens. Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România (U.N.S.R) nu exclude organizarea unui protest de propor?ii, dac? actuala form? a proiectului Legii Educa?iei Na?ionale va r?mâne neschimbat?. “
Ion POENARU, Pre?edinte U.N.S.R

20.04.2010. 10:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password