Poşta Română: Sunt contracte şi cu Macovei, Udrea şi Tăriceanu pe distribuirea de material electoral

Po?ta Român? anun?? c? are contracte ?i cu Monica Macovei, Elena Udrea ?i C?lin Popescu T?riceanu pentru distribuirea de materiale electorale, precizarea fiind f?cut? dup? ce PNL a acuzat compania c? distribuie odat? cu pensiile flyere PSD cu mesaje negative la adresa lui Klaus Iohannis.

Conform unui comunicat al Po?tei Române, pentru campania electoral? privind alegerile preziden?iale 2014, a primit solicit?ri similare – c?rora le-a dat deja sau le va da curs în zilele urm?toare – din partea urm?torilor candida?i: Monica Macovei – solicitare la nivelul administra?iei centrale, dar ?i la nivel local, Elena Udrea (PMP) ?i C?lin Popescu T?riceanu – solicitare la nivel local.

Pentru aceasta este utilizat POSTMESAGER PLUS, un serviciu din portofoliul Po?tei Române, care const? în distribuirea de trimiteri c?tre anumite segmente de clien?i, trimiteri cu greutatea maxim? de 50g, inclusiv, de tipul: ziare, cataloage, pliante, bro?uri sau alte materiale publicitare, precum ?i de publicitate electoral? sau marketing politic. Distribuirea de c?tre Po?ta Român? a trimiterilor POSTMESAGER PLUS, constând în materiale publicitare cu caracter electoral sau de marketing politic, se realizeaz? doar pe perioada derul?rii campaniei electorale.

“În ceea ce prive?te con?inutul de text ?i imaginea trimiterii, întreaga r?spundere revine beneficiarului”, precizeaz? compania.

Po?ta Român? a încheiat astfel de contracte în toate campaniile electorale anterioare, cu majoritatea forma?iunilor politice implicate. În campaniile electorale din 2012 ?i 2013, Po?ta Român? a încheiat contracte POSTEMESAGER PLUS cu urm?toarele partide/alian?e, fie la nivel central, fie local: USL, PP-DD, PSD Organizatia Arad, USL Br?ila, PP-DD-Buz?u, PNL Roman, PDL Alba, USL Alba, USL-PNL Sibiu pentru Mircea Cazan, PP-DD Braila colegiu senat nr.1, USL Bucure?ti, Deputat Petru Calian, PDL Tulcea, USL Bistri?a N?s?ud, USL Bra?ov, USL Arad, PP-DD, PDL Dâmbovi?a, PDL Ia?i, USL Giurgiu, USL Buz?u, PDL Suceava, USL Dâmbovi?a, USL Dâmbovi?a pentru Sorin Ro?ca St?nescu, PRM Mure?, PDL Tulcea, USL Bucure?ti pentru Ana Birchall, USL Bucure?ti pentru Victor Cristea, Deputat Aurel Vl?doiu, PP-DD Bac?u, Uniunea Democratic? a Maghiarilor din România, PDL Tulcea, PDL Timi?, PP-DD Sibiu, PDL Bra?ov.

ACL a acuzat, miercuri, PSD c? transmite pensionarilor, prin intermediul Po?tei Române, pliante care fac parte dintr-o campanie împotriva lui Klaus Iohannis ?i în care se precizeaz?, în mod fals, c? acesta “va gira t?ieri de pensii ?i salarii”, solicitând publicarea contractului încheiat de PSD.

“Campania electoral? a lui Victor Ponta se bazeaz? din ce în ce mai mult pe dezinformare ?i în?elarea aleg?torilor. Victor Ponta ?i portavocile sale mint cu neru?inare încercând s?-i sperie pe oameni c?, odat? ajuns pre?edinte, Klaus Iohannis va gira t?ieri de pensii ?i salarii. Este extrem de grav c? PSD se folose?te de o institu?ie de stat, Po?ta Român?, ai c?rei angaja?i sunt obliga?i ca, odat? cu pensia, s? le distribuie persoanelor vârstnice ?i pliante cu aceste informa?ii false”, afirm? într-un comunicat al prim-vicepre?edintelui ACL Alina Gorghiu.

La acel moment, Compania Na?ional? Po?ta Român? a anun?at c? a încheiat un contract cu alian?a electoral? PSD-UNPR-PC pentru distribuirea de pliante electorale, prin serviciul de marketing direct – distribu?ie neadresat?, disponibil ?i pentru alte partide, precizând c? nu-?i asum? con?inutul mesajelor electorale.

mediafax.ro

21.10.2014. 00:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password