„Porcul“ minerilor – destul de gras

„Dup? fapt? ?i r?splat?” spune un vechi proverb românesc, iar lucrul acesta pare ?tiut ?i de sindicali?tii ?i administra?ia din Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia.
Cele dou? p?r?i au stabilit recent programul de lucru pe care minerii îl vor avea în perioada s?rb?torilor de iarn?, valoarea primelor fiind deja cunoscut? înc? de la semnarea contractului colectiv de munc?.
E drept c? documentul respectiv a fost parafat când la ?efia SNLO se afla Daniel Burlan ?i Ionel Man?og, dar cei 400 de lei pe care fiecare ortac îi va lua drept prim? de Cr?ciun sunt achita?i de Eugen Davidoiu ca urmare a muncii din perioada de var?.

Produc?iile ridicate de c?rbune de atunci ?i realizarea la timp a stocurilor de c?rbune le permit acum minerilor lui Marin Condescu s? stea acas? în perioada s?rb?torilor, mai ales c?, pe lâng? cei 400 de lei fiecare angajat va mai primi câte 150 de lei drept cadou pentru fiecare copil.
În consecin??, 6-7 sute de lei lua?i în plus în preajma s?rb?torilor ?i câteva zile libere, de fapt, aproape dou? s?pt?mâni, c? lucrul se opre?te pe 22 decembrie ?i se reia de abia dup? Anul Nou, le vor asigura minerilor perspectiva unor s?rb?tori fericite.
Zilele de odihn? vor fi tocmai bune pentru înc?rcat bateriile, mai ales c? iarna nu pare deloc una u?oar?, chiar dac? cererea de c?rbune pare a fi acum în sc?dere.

Gigi Ciuncanu

14.11.2007. 01:58


miner 20.11.2007. 10:38

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password