Popeangă va candida pentru PRM Gorj?!

Deputatul Petre Popeang? reafirm? din nou c? este membru al Partidului România Mare ?i c? î?i desf??oar? activitatea parlamentar? în cadrul grupului PRM, el fiind ?i trezorier al acestei forma?iuni politice. Preciz?rile respective vin dup? ce liderul PNL Gorj Dan Ilie Morega l-a indicat din nou drept viitor candidat liberal pentru un post de senator, lucru pe care Popeang? nu îl confirm? nici m?car par?ial. Deputatul, în schimb, a dat publicit??ii un comunicat de pres? prin care î?i prezint? activitatea de parlamentar din ultimele zile, în contextul în care tot mai mul?i ale?i ai poporului trag chiulul de la ?edin?e pentru a-?i face campanie în teritoriu.

Petre Popeang? conduce comisia de înv???mânt din Camera Deputa?ilor ?i, din aceast? pozi?ie, se poate l?uda cu o lege adoptat? acum de restul deputa?ilor, lege în baza c?reia profesorii vor primi la pensionare o indemniza?ie egal? cu 7 salarii. Legea în cauz? modific? o alta prin care se reglementa plata a ?ase salarii pentru dasc?lii ce se pensioneaz?, decizia fiind luat? ?i în contextul votului dat pentru cre?terea cu 50% a lefurilor celor de la catedr?. Popeang? s-a implicat ?i în votarea altor legi ?i spune c? el cu acest lucru se va l?uda în fa?a aleg?torilor s?i, nu cu participarea la raliuri, meciuri de fotbal sau alte activit??i are nu au leg?tur? direct? cu activitatea de parlamentar.

08.10.2008. 06:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password