Ponta: Vom aloca bani pentru lucrări rapide în judeţele Gorj, Vâlcea şi Argeş, afectate de inundaţii

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, dup? ce a fost în localitatea gorjean? Novaci, c? în ?edin?a de Guvern de joi vor fi alocate sumele necesare pentru lucr?ri rapide de interven?ie în jude?ele Gorj, Vâlcea ?i Arge?, grav afectate de inunda?ii.

Primul-ministru a spus c? în prezent în Novaci se lucreaz? la dig ?i la scoterea apelor din cur?i ?i c? pân? joi dup?-amiaz?, când va fi ?edin?a de Guvern, se va face o prim? evaluare a necesit??ilor financiare, urmând s? se stabileasc? sumele ce vor fi alocate rapid celor trei jude?e pentru refacerea a “ceea ce este urgent”, respectiv repararea pode?elor ?i a drumurilor surpate.

Ponta a precizat c? reprezentan?ii Administra?iei Na?ionale Apele Române vor face o evaluare pentru lucr?rile de fond necesare astfel încât acolo unde au fost probleme cu digurile ?i cu malurile s? fie reparate în cursul acestui an ?i dac?, “Doamne fere?te, mai vine o ap? a?a de mare, s? nu mai fie astfel de probleme”.

“În rest, primesc ?i evaluarea pentru gospod?rii ?i, în urma dispozi?iilor date chiar mâine (n.r. – joi), pentru cele trei jude?e, primele sume necesare vor fi alocate”, a spus Ponta.


Premierul a precizat c? va mai merge în alte dou? comune din Gorj afectate de inunda?ii, iar apoi va vedea ce se întâmpl? în jude?ele Vâlcea ?i Arge?, ?i acestea grav afectate de inunda?ii, unde, “eventual”, se opre?te, apoi va merge la Bucure?ti pentru a face o evaluare cu to?i mini?trii ?i toate autorit??ile aflate în teritoriu pentru ca joi s? poat? fi alocate sumele necesare ?i “s? se ?tie exact pentru ce anume se aloc?, deci care sunt priorit??ile imediate”.

“În rest, s-au luat toate m?surile, azi putem s? spunem c? nu mai este nicio via?? în pericol, îns? nu se lini?te?te, nu se mul?ume?te nimeni pân? nu trece codul ro?u”, a mai spus Ponta, ad?ugând c? s-a lucrat toat? noaptea în zon? ?i c? salvamonti?tii “?i-au f?cut din nou treaba” pentru salvarea persoanelor r?mase izolate din cauza viiturilor.

În urma inunda?iilor din jude?ul Arge? ?i-au pierdut via?a dou? persoane – un b?rbat din localitatea Meri?ani ?i un b?trân de 71 de ani din localitatea Vedea, care au fost lua?i de viiturile puternice, iar în jude?ul Vâlcea dou? persoane sunt c?utate, fiind vorba despre un b?rbat de 38 de ani care a fost v?zut în timp ce era luat de o viitur? ?i despre un b?trân disp?rut, despre care se presupune c? a fost luat de ap?.

Viiturile au provocat distrugeri masive în zeci de localit??i din jude?ele Gorj, Arge?, Vâlcea, Teleorman ?i Olt, unde sute de oameni au fost evacua?i din calea apelor rev?rsate, în unele zone debitele înregistrate pe râuri fiind istorice.
mediafax.ro

30.07.2014. 04:43


gogu 30.07.2014. 06:13

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password