Ponta: Recensământul arată că la referendumul pentru demitere a fost atins cvorumul

Datele recens?mântului relev? c? la referendumul din iulie anul trecut, pentru demiterea pre?edintelui Traian B?sescu, a fost atins cvorumul de participare de peste 50%, a declarat premierul Ponta, cerând mini?trilor de Interne ?i Administra?ie s? adapteze întreaga legisla?ie la aceast? realitate.


Am v?zut ?i eu datele finale ale recens?mântului, mai bine mai târziu decât niciodat?. Am fost peste 50% în 29 iulie care am dat «lovitura de stat», cum ar spune unii r?ma?i în urm?, dar nu ne mai folose?te prea mult acum”, a spus Ponta în ?edin?a de guvern.
Un num?r de 16.269.839 de persoane din popula?ia stabil? a României au 18 ani ?i peste, aceast? cifr? nefiind îns? ?i cea a popula?iei cu drept de vot, care nu a fost dat? joi, la anun?area rezultatelor definitive privind popula?ia ale Recens?mântului din 2011.
Popula?ia stabil? a României la 20 octombrie 2011 era de 20.121.641 de persoane, în sc?dere cu 1.559.300 de persoane, fa?? de recens?mântul anterior, din 2002, conform rezultatelor definitive privind popula?ia ale Recens?mântului 2011.
Popula?ia stabil? evaluat? în cadrul Recens?mântului Popula?iei ?i Locuin?elor 2011 cuprinde persoanele care au re?edin?? pe teritoriul ??rii pe o perioad? de minim 12 luni, indiferent de cet??enie.
Din aceast? popula?ie, 16.269.839 de persoane au vârste de cel pu?in 18 ani, au spus reprezentan?ii INS, la întreb?rile jurnali?tilor, precizând c? aceasta nu este popula?ia cu drept de vot din România.

04.07.2013. 15:05


Cici 18.11.2013. 21:21

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password