Ponta ne oferă locuri de muncă, construind în tot Gorjul fabrici „de mâncat rahat“


Ponta a luat iar??i gorjenii peste picior (mai pe române?te, a râs de noi) ?i, culmea noi avem timp s?-l credem. Mul?i dintre noi deja a?tept?m preg?ti?i cu g?le?i laptele ?i mierea care o s? curg? pe Jiu, îns? ne temem s? facem o mic? analiz? a „norocului“ pe care l-a adus Ponta ?i mini?tri s?i în vizita de la Târgu-Jiu.

Prezen?a atâtor mini?tri ?i a lui Victor Ponta la Gorj a fost demn? de o procesiune la locul în care tocmai a avut loc o minune religioas?. Parc? guvernan?ilor li s-a ar?tat peste noapte Dumnezeu la Târgu-Jiu ?i, cu noaptea în cap, cei care nu ne-au b?gat în seam? atâta vreme au început pelerinajul pe la noi. Parc? Târgu-Jiul se transformase în Maglavidul lui Petrache Lupu, care a spus c? Dumnezeu i s-a ar?tat sub forma unui mo?.

Ponta a vrut s? par? ?i el un fel de Dumnezeu în Gorj aruncând promisiuni peste promisiuni, dar a uitat c? situa?ia de pe teren îi arat? un lucru… tot mai mul?i gorjeni nu se mai ghideaz? dup? principiul: „CREDE ?I NU CERCETA!“

Una peste alta, la Gorj, Ponta a promis investi?ii de aproape un miliard de euro într-un timp foarte scurt…

-Ministrul Dragnea a spus c? la Termocentrala Turceni o s? se fac? investi?ii de modernizare de 200 de milioane de euro. Acesta îns? a uitat s? specifice c? este vorba despre un credit BERD pe care l-a ob?inut fosta conducere. O MINCIUN?!

-Acela?i ministru vorbea despre proiectul în valoare de 30 de milioane de euro de la Rovinari, dar a omis s? specifice c? dac? bilan?ul anului trecut va fi pe minus, proiectul o s? fie suspendat. A DOUA MINCIUN?!

-Tot Dragnea a prezentat trei proiecte de construc?ie a unui stadion de patru stele la Târgu-Jiu, ?i toat? povestea a fost modelat? încât s? credem c? guvernan?ii au început s? iubeasc? pe Pandurii ?i pe sus?in?torii lor. În fapt, Compania Na?ional? de Investi?ii are posibilitatea de a construi stadioane noi ?i primarul Florin Cârciumaru a reu?it, dup? un scandal monstru, s? ob?in? promisiunea c? la Târgu-Jiu se va construi un stadion nou înaintea celui de la Craiova. Trebuie amintit c? pân? ?i la Suceava, ora? a c?rei echipe de fotbal se zbate s? nu retrogradeze în Liga a III-a, se va construi un stadion pretabil pentru jocurile din Liga Europa. A TREIA MINCIUN?!

-Presa local? a anun?at c? în câteva s?pt?mâni o s? înceap? parteneriatul cu chinezii în domeniul energetic. Jurnali?tii l-au citat pe ministrul Ni?? care a uitat s? spun? clar când ?i cum o s? înceap? treaba. V? aducem la cuno?tin?? c? Statul Chinez este, mai nou, foarte interesat s? investeasc? în sistemul energetic din Turcia ?i înc? nu a fost terminat studiul de fezabilitate de la Rovinari, deci… A PATRA MINCIUN?!

-Dan ?ova a promis 35 de milioane pentru DN 66 Rovinari-Bumbe?ti Jiu ?i 65 de milioane pentru modernizarea por?iunii care str?bate Defileul Jiului. Aceste lucruri sunt promise de doi ani de zile, deci… O ALT? MINICIUN??

-?ova anun?? 181 de milioane de euro pentru reabilitarea a sute de kilometri de drumuri jude?ene ?i a centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, dar iar??i minte. În urm? cu câ?iva ani de zile, Elena Udrea propunea asfaltarea drumurilor jude?ene, demara proiectul de construc?ie a centurii ocolitoare… Ion C?linoiu, pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj declarase imediat ce Guvernul Ponta a oprit proiectul lui Udrea c? reabilitarea drumurilor jude?ene este un proiect ce nu poate fi sus?inut financiar.

PREMIERUL PONTA A UITAT S? SPUN? GORJENILOR CUM SE FACE C? ÎN 2012 A PROMIS UN MILION DE LOCURI DE MUNC? ROMÂNILOR, DAR, DE ATUNCI ÎNCOACE, 16.000 DINTRE OAMENII CARE L-AU TRIMIS ÎN PARLAMENT AU R?MAS F?R? LOCURI DE MUNC?, TOCMAI AICI, LA GORJ!

• Aurel M?CE?ANU

10.05.2014. 01:20


claudiu 14.05.2014. 09:37

JEAN 13.05.2014. 20:06

GOGU 12.05.2014. 10:08

olguta 11.05.2014. 12:04

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password